Yönetim

Yönetim

Prof. Süreyya TEMEL

Dekan

sureyya.temel@kocaeli.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emel GÜRAY

Dekan Yardımcısı

emel.guray@kocaeli.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Hakan Bağcı

Dekan Yardımcısı

hakan.bagci@kocaeli.edu.tr

Onur KIZILKAYA

Fakülte Sekreteri

onur.kizilkaya@kocaeli.edu.tr

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors