TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Senatosu; 03.04.2008 tarihli, 2008/5 numaralı toplantısının 9. Madde’si ile; Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü” adlı bölümün kurulmasının uygun olduğu hususunda Yükseköğretim Kurulu’na öneride bulunmak üzere oy birliği ile karar almıştır. YÖK Genel Kurulu, 09.06.2008 tarihli ve 2056 sayılı yazısı ile Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne, ilgili kanun ve maddeleri gereğince Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü” nün kurulduğunu bildirmiştir.

Böylelikle, Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle üyelik yolunda yürüdüğümüz Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri’ndeki gibi, Türkiye’de de ilk kez üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Sanat Eserlerinin Koruma ve Onarımına” ilişkin eğitim vermek üzere bölümümüz kurulmuştur.


Amaç

Türkiye’de bir ilke imza atarak Üniversitemizde kurmuş olduğumuz Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nün amacı; tarihsel ve belgesel niteliğe sahip tüm sanatsal ve kültürel varlıkları, bilimsel yöntemlerle koruyup onararak geleceğe aktarmada aktif rol oynayacak konservatör ve restoratörler yetiştirmektir.

Bu amaçla bütünleşen eğitim ilkesi ise bilimsel uygulamalarında Uluslararası Kültürel Miras Mevzuatlarına ve Etiklerine bağlı, önleyici koruma yöntemlerini yaygınlaştırmayı görev edinen, Kültürel Mirası Koruma bilincini geliştirerek gelecek nesillere aktarabilecek mezunlar vermektir.


Misyon

Bu çerçevede Bölüm, sanat eserlerinin etik ve bilimsel yöntemlerle korunarak yaşatılmasını sağlarken araştırma, bilimsel yayın ve eğitim olarak üç temel düzeyde hizmet vermeyi kendisine misyon olarak edinmiştir.


Vizyon

Bölümümüz; Kültür ve Sanat varlıklarının korunması alanında teknik bilgi ve temel uygulama becerileri kazanmış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk taşıyan, kendisinin ve mesleğinin toplumdaki yerini kavrayan, kamu yararını gözeten, gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanabilen, mesleki gelişmeye açık koruma meslek elemanları (konservatör) yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Kabul Koşulları

Bölümümüz, akademik ve fiziki alt yapı koşullarını tamamladığında öğrenci alarak eğitim-öğretime başlayacaktır.


BÖLÜM AKADEMİK KADROSU

Doç. A. Sultan KARAOĞLU (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Uftade MUŞKARA

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors