TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

2008’de faaliyete geçen Temel Eğitim Bölümü’nün amacı, öğrencilerin branşlarıyla ilgili derslerinin yanı sıra sanat kültürlerini, buna bağlı olarak vizyonlarını ve ayrıca yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunacak dersler sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Temel Eğitim Bölümü dersleri, başlıca iki grupta toplanmaktadır. Birinci grup, TEB kodlu olup bazı bölümlerin programlarına zorunlu olarak aldıkları ve doğrudan Temel Eğitim Bölümü kadroları tarafından yürütülen; ikinci grup ise yürütüldüğü bölüme ait kodla anılan, ancak Temel Eğitim Bölümü “Genel Seçmeli Dersler” havuzunda yer alan derslerdir. İkinci grupta bulunan dersler, “Seçmeli Ders (Teorik Ders)” ile “Seçmeli Atölye (Uygulamalı Ders)” olmak üzere iki gruba ayrılan ve yürütüldüğü bölümün dışındaki bölümlerin öğrencileri tarafından da seçilebilen dersler olarak düzenlenmiştir.


Temel Eğitim Bölümü, bünyesindeki zorunlu dersler ile seçmeli dersleri bir merkezden yürüterek akademik kadro, altyapı ve donanım gibi kaynakları yüksek verimde kullanmayı, bu konuda hızlı ve sürekli çözümler üretmeyi hedefler. Bölümlerin önerdiği ve alanla sınırlı olan seçmeli derslerin yanı sıra, “Genel Seçmeli Ders” havuzuyla öğrencinin eğilimine göre yararlanıp tercihleri doğrultusunda çeşitlendirebileceği çok boyutlu zengin bir sanat kültürü ve uygulaması seçeneği sunmak, bölümün diğer hedefleri arasında yer alır. Temel Eğitim Bölümü, günümüzde disiplinlerarası sınırların saydamlaştığı sanat ortamına hazırladığımız öğrencilerimize, Fakültemiz vizyonuna ve misyonuna koşut fonksiyonuyla gelişen bir içerik sunar.