TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ TANITIM VİDEOSUTemel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü'nün amacı, öğrencilerin branşlarıyla ilgili derslerinin yanında sanat kültürlerini, sanat duyuş ve anlayışlarını güçlendirmek; ayrıca vizyonlarını ve yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmaya yönelik dersler önermektir.


Misyon

Temel Eğitim Bölümü, Fakültenin ortak zorunlu ve seçmeli derslerini bir merkezden yürüterek akademik kadro, altyapı ve donanım gibi kaynakları yüksek verimde kullanmayı, bu konuda hızlı ve sürekli çözümler üretmeyi hedefler. Bölümlerin önerdiği ve alanla sınırlı olan seçmeli derslerin yanı sıra, "Genel Seçmeli Ders" havuzuyla öğrencinin eğilimine göre yararlanıp tercihleri doğrultusunda çeşitlendirebileceği çok boyutlu zengin bir sanat kültürü ve uygulaması seçeneği sunmak, bölümün diğer hedefleri arasında yer alır.


Vizyon

Temel Eğitim Bölümü, günümüzde disiplinlerarası sınırların saydamlaştığı sanat ortamına hazırladığımız öğrencilerimize, Fakültemiz vizyonuna ve misyonuna koşut fonksiyonda gelişen bir içerik sunar.


BÖLÜM AKADEMİK KADROSU

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Zehra Canan BAYER (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi (Doç.) Emel GÜRAY (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. M. Ertuğrul TUNA
Dr. Öğr. Üyesi İmran UZUN
Arş. Gör. Ali YILDIRIM
Arş. Gör. Büşra GÖKSU

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors