Haberler

Sempozyum


Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ilki 16-20 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Sempozyumu’nun (IARTSYMP: International Art Symposium) ikincisi 8-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sempozyumun temel teması “Sanatın Ritmi, Cumhuriyetin 100. Yılında Sanat” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum, farklı disiplinlerden ulusal ve uluslararası sanatçı, akademisyen ve tasarımcılara açıktır. Etkinlik, disiplinlerarası yaklaşımla bilimsel ve sanatsal bir açılım ortaya koymayı hedeflemektedir. Cumhuriyet’in temel sanatsal kazanımları, Aşık Veyel ve halk sanatı,sanatın ritmi ve sorunları, halk sanatı, gündelik hayat, sosyal çevre, insan psikolojisi, kamusal alan tanımları, kent hafızası, sanat üretimleri ve gösterimlerinde karşılaşılan sorunları, akademik alanda üretilen çalışmaları ortaya koyma, yeni çözüm önerileri geliştirebilme ve tartışabilme amacını taşımaktadır. Etkinlik, yüz yüze ve çevrimiçi olarak Microsoft Teams platformu üzerinde gerçekleştirilecektir.DİĞER TÜM DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN II. ULUSLARARASI SANAT SEMPOZYUMU SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors