SERAMİK BÖLÜMÜ

SERAMİK BÖLÜMÜ TANITIM VİDEOSUSeramik Bölümü

2006 yılında kurulan Seramik Bölümü, ilk öğrencilerini 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında almıştır.

Seramik Bölümünün dört yıllık ders programı içerisinde , yaratıcılığın tasarım bilgisiyle desteklendiği atölye çalışmaları, seramik teknik ve teknolojilerine ilişkin teorik ve uygulamalı dersler ile çağdaş sanat yaklaşımlarının kavranıp tartışılabileceği teorik dersler yer alır. Bunun yanında, seçmeli atölye dersleriyle öğrencinin kendi disiplini dışında bir başka sanat disiplininden ders alması sağlanarak, sanatsal/tasarım dilinin zenginleşmesi amaçlanmaktadır.


Amaç

Bölümümüz, sanat ve tasarımın yaşama katılmasına seramik disiplini aracılığıyla katkıda bulunmayı, coğrafyamızın var olan değerlerini, evrensel boyutlara taşıyarak yeni değerler üretebilecek yaratıcı sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Misyon

Bölümümüz, sanat ve tasarımın yaşamı dönüştürücü gücünü seramik malzemenin dili üzerinden oluşturabilecek, yaratıcı, özgür düşünceli, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi, ülkemizin ve Kocaeli bölgesinin kültürel yaşamını zenginleştirmeyi kendine misyon edinmiştir.


Vizyon

Sanat ve tasarım eğitiminde bilgi çağını yakalayan, yeni teknolojilerin olanaklarını seramik sanatı ve tasarımına aktarabilen bir bölüm olmak.


Kabul Koşulları

Bölümümüz “ Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci almaktadır. Özel yetenek sınavına giriş koşulları her yıl Fakülte Yönetim kurulunca belirlenerek Fakülte resmi web sayfasında ilan edilir.


Mezuniyet Koşulları

Bölümüzden mezun olabilmek için sekiz yarıyılı kapsayan eğitim ve öğretim süresi içinde en az 240 (AKTS) kredilik dersleri başarıyla tamamlamak, Otuz iş gününü kapsayan mesleki stajı gerçekleştirmiş olmak şartları aranmaktadır.


BÖLÜM AKADEMİK KADROSU

Doç. Safiye BAŞAR (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Şafak AĞDACI (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Nermin DEMİRKOL
Öğr. Gör. Ziya Yekta ÖZKAN
Arş. Gör. Şaban Aykut HIZLIOK
Öğr. Gör. Güner SÜLÜN (31.Madde/Sözleşmeli)
Öğr. Gör. Aslı Salbaş KUNDAKÇI (31.Madde/Sözleşmeli)
Öğr. Gör. Hüseyin CEYLAN (31.Madde/Sözleşmeli)
Öğr. Gör. Ruhsar Tamar ZORLU (31.Madde/Sözleşmeli)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors