SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
SAHNE TASARIMI ASD


Sahne Tasarımı Anasanat Dalı, dekor, kostüm, ışıklama, aksesuvar ve butaforyapımının yanı sıra, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun büyük eksikliğini duyduğu kukla ve gölge oyunlarında da düşünüp üretebilecek tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Diğer anasanat dallarındaki kuramsal-uygulamalı ders oranlaması burada da söz konusudur; kuramsal alanda alt yapısını sağlam oluşturmuş ve uygulamanın içinde “yaratıcı” sahne tasarımcıları, basit ve ekonomik malzemelerle, işlevsel tasarımlar oluşturabildikleri gibi, çağın son teknolojilerini de kullanabilmeleri yönünde bir “eğitim-öğretim” amaçlanmıştır. Bunun için tasarım atölyelerinin yanı sıra, makyaj ve tasarım stüdyoları hazırlanmıştır.

Tiyatronun yanı sıra, opera ve bale alanındaki çalışmalar için de zorunlu ve seçmeli dersler de verilmektedir.  
Eğitim, sahnenin yanı sıra tasarım stüdyolarında ve seçmeli derslerde ortak kullanılan kukla ve gölge oyunu atölyesinde sürdürülmektedir.