SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Sahne Sanatları

2004 yılında kurulan, 2006'da ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçen Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Anasanat dallarını içerir.

Bu anasanat dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimi ve öğretimi süresince, öğrencilerin, derslerde ve ders dışı çalışmalarda, ortak yaratım olanağını yakaladıkları irili ufaklı tiyatro yapımları, onların tiyatronun kolektivizmini özümsemesini ve profesyonel deneyim kazanmalarını sağlar. Seyirciye de sunulan bu oyunlar yoluyla, üniversitemiz öğrencileri ve kentin tiyatro bilincinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sahne Sanatları Bölümü tiyatronun sentez sanatı olduğu düşüncesiyle, tiyatronun kendi alt disiplinlerinde varolan geçirgenliğin, bütün sanat disiplinleriyle tiyatro arasında da mümkün olduğu ve olabileceği perspektifini benimsemiştir.


Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı

Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı, tiyatromuzun, "ulusal tiyatro" bakış açısına sahip, Türk ve dünya tiyatrosunun sistematik bilgisiyle donanmış, bu bilgiyi kendi yaratıcı gizilgücünü artırmak ve harekete geçirmek için kullanabilen "yeni oyun yazarını” yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu bağlamda tiyatro oyunu yazarlığına odaklanan bir eğitim-öğretim çerçevesi sunmaktadır.

Bu çerçevede ikincil alan, sinema ve TV senaryosuyla radyo oyunları yazarlığıdır. Anasanat dalının programı, yazarlık disiplinine özgü uygulamalı ve kuramsal derslerin yanı sıra, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı ile birlikte yürütülen uygulamalı ve kuramsal dersleri de kapsamaktadır.

Dramatik Yazarlık öğrencilerinin yazdıkları kısa oyunlar 1. sınıfta “okuma tiyatrosu” olarak, daha sonra bölüm öğretim elemanları tarafından bölüm prodüksiyonları olarak sahnelenmektedir.

Bu programda, ayrıca  "dramaturgi" eğitimine de ağırlık verilmektedir.  Seçmeli "sahneleme" dersleri ise Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı öğrencisine kendi oyunlarını sahneleyebilme yeterliliğini kazandırmayı hedeflemektedir.


Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı

Oyunculuk Anasanat Dalı, tiyatromuzun gereksinim duyduğu, okuyan, yorumlayabilen ve "ulusal tiyatro" anlayışı doğrultusunda ülkesinin öz kaynaklarından hareket edip evrensel olanı kucaklayan "oyuncuyu" yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Temel ve ağırlıklı amaç, "tiyatro için" oyuncu yetiştirilmesi olmasına karşın, bu programda sinema ve televizyon ile ilgili uygulamalara da yer verilmektedir.

Oyunculuk anasanat dalında ağırlıklı olarak verilen uygulamalı derslerin yanısıra, alana özgü ve diğer programlarla birlikte yürütülen kuramsal-uygulamalı dersler de vardır.

Her yıl, Dramatik Yazarlık öğrencilerinin yazdıkları kısa oyunlarda ve 2. sınıftan itibaren büyük yapımlarda görev alan Oyunculuk öğrencileri, profesyonel deneyim kazanmak için zengin bir uygulama ortamı bulmaktadırlar.


Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı

Sahne Tasarımı Anasanat Dalı, dekor, kostüm, ışıklama, aksesuvar ve butaforyapımının yanı sıra, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun büyük eksikliğini duyduğu kukla ve gölge oyunlarında da düşünüp üretebilecek tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. 

Diğer anasanat dallarındaki kuramsal-uygulamalı ders oranlaması burada da söz konusudur; kuramsal alanda alt yapısını sağlam oluşturmuş ve uygulamanın içinde “yaratıcı” sahne tasarımcıları, basit ve ekonomik malzemelerle, işlevsel tasarımlar oluşturabildikleri gibi, çağın son teknolojilerini de kullanabilmeleri yönünde bir “eğitim-öğretim” amaçlanmıştır. Bunun için tasarım atölyelerinin yanı sıra, makyaj ve tasarım stüdyoları hazırlanmıştır. 

Tiyatronun yanı sıra, opera ve bale alanındaki çalışmalar için de zorunlu ve seçmeli dersler de verilmektedir. Eğitim, sahnenin yanı sıra tasarım stüdyolarında ve seçmeli derslerde ortak kullanılan kukla ve gölge oyunu atölyesinde sürdürülmektedir.


Sahne Sanatları Bölümü AKADEMİK KADROSU

Prof.Dr. SEMA GÖKTAŞ (Sahne Sanatları Bölüm Başkanı)
Doç. SÜREYYA TEMEL (Sahne Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üys. ERBİL GÖKTAŞ (Sahne Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı)
Öğr.Gör. SİNAN TAŞKAN (Oyunculuk ASD Başkanı)
Öğr.Gör. RUSUDAN SAVANELİ
Arş.Gör. GÜL SEVGİ KARACA

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors