SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TANITIM VİDEOSUSahne Sanatları

2004 yılında kurulan, 2006'da ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçen Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı Anasanat dallarını içerir.

Bu anasanat dallarında genel olarak ayrı ayrı verilen lisans eğitimi ve öğretimi süresince, öğrencilerin, derslerde ve ders dışı çalışmalarda, ortak yaratım olanağını yakaladıkları irili ufaklı tiyatro yapımları, onların tiyatronun kolektivizmini özümsemesini ve profesyonel deneyim kazanmalarını sağlar. Seyirciye de sunulan bu oyunlar yoluyla, üniversitemiz öğrencileri ve kentin tiyatro bilincinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm öncelikle tiyatro alanında, yanı sıra sinema, TV, radyo, reklam vb alanlarda oyuncu, oyun, senaryo ve metin yazarları, dramaturg, dekor ve kostüm tasarımcıları, ışık ve efekt uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sahne Sanatları Bölümü tiyatronun sentez sanatı olduğu düşüncesiyle, tiyatronun kendi alt disiplinlerinde varolan geçirgenliğin, bütün sanat disiplinleriyle tiyatro arasında da mümkün olduğu ve olabileceği perspektifini benimsemiştir.


Sahne Sanatları Bölümü Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı

Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı, tiyatromuzun, "ulusal tiyatro" bakış açısına sahip, Türk ve dünya tiyatrosunun sistematik bilgisiyle donanmış, bu bilgiyi kendi yaratıcı gizilgücünü artırmak ve harekete geçirmek için kullanabilen "yeni oyun yazarını” yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu bağlamda tiyatro oyunu yazarlığına odaklanan bir eğitim-öğretim çerçevesi sunmaktadır.

Bu çerçevede ikincil alan, sinema ve TV senaryosuyla radyo oyunları yazarlığıdır. Anasanat dalının programı, yazarlık disiplinine özgü uygulamalı ve kuramsal derslerin yanı sıra, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı ile birlikte yürütülen uygulamalı ve kuramsal dersleri de kapsamaktadır.

Drama Yazarlığı ve Dramaturji öğrencilerinin yazdıkları kısa oyunlar 1. sınıfta “okuma tiyatrosu” olarak, daha sonra bölüm öğretim elemanları tarafından bölüm prodüksiyonları olarak sahnelenmektedir.

Bu programda, ayrıca  "dramaturgi" eğitimine de ağırlık verilmektedir.  Seçmeli "sahneleme" dersleri ise Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı öğrencisine kendi oyunlarını sahneleyebilme yeterliliğini kazandırmayı hedeflemektedir.


Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı

Oyunculuk Anasanat Dalı, tiyatromuzun gereksinim duyduğu, okuyan, yorumlayabilen ve "ulusal tiyatro" anlayışı doğrultusunda ülkesinin öz kaynaklarından hareket edip evrensel olanı kucaklayan "oyuncuyu" yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Temel ve ağırlıklı amaç, "tiyatro için" oyuncu yetiştirilmesi olmasına karşın, bu programda sinema ve televizyon ile ilgili uygulamalara da yer verilmektedir.

Oyunculuk anasanat dalında ağırlıklı olarak verilen uygulamalı derslerin yanısıra, alana özgü ve diğer programlarla birlikte yürütülen kuramsal-uygulamalı dersler de vardır.

Her yıl, Dramatik Yazarlık öğrencilerinin yazdıkları kısa oyunlarda ve 2. sınıftan itibaren büyük yapımlarda görev alan Oyunculuk öğrencileri, profesyonel deneyim kazanmak için zengin bir uygulama ortamı bulmaktadırlar.


Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı

Sahne Tasarımı Anasanat Dalı, Sahne ve Gösteri Sanatlarına, (Tiyatro-Opera-Bale), Televizyon ve Sinemaya, dizi setleri, televizyon programları dekor tasarımı, sitcom tasarımı, sahne tasarımı, kostüm tasarımı, tarihsel mekân set tasarımı, ışık, makyaj, kukla gibi bileşenleri; analitik ve diyalektik düşünme doğrultusunda tasarım ilkeleri üzerinden sorgulayan, eleştiren, tartışan, yaratıcı sahne tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu program diğer Anasanat dallarıyla (oyunculuk ve yazarlık) ortak derslerinin yanı sıra Dekor, Kostüm, Bilgisayarlı Tasarım, Makyaj, Kukla, Aydınlatma, Malzeme, bilgisayar üzerinde tasarım ve modelleme dersleri verilmekte ayrıca, Lisansüstü eğitimde Animasyon- Stop motion derslerinde teorik ve uygulamalı olarak prodüksiyonlar üretmektedir.

Atölye İmkanları olarak;
1 Adet Tasarım Stüdyosu
1 Adet Kostüm Uygulama Atölyesi
1 Adet Animasyon- Stop motion Atölyesi
1 Adet Dekor-Aksesuar-Butafor Uygulama Atölyesi bulunmaktadır.


Sahne Sanatları Bölümü AKADEMİK KADROSU

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ (Bölüm Başkanı)
Prof. Süreyya TEMEL (Sahne Tasarımı ASD Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Sinan TAŞKAN (Oyunculuk ASD Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Aydın KETENAĞ
Öğr. Gör. Rusudan SAVANELİ (Yabancı Uyruklu)
Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR

Öğr. Gör. Ali Ömür ULUSOY (31.Madde/Sözleşmeli)
Öğr. Gör. Ayşegül Yıldız ULAŞ (31.Madde/Sözleşmeli)
Öğr. Gör. Belgi SAYGI (31.Madde/Sözleşmeli)
Öğr. Gör. Ebru AKLAR (31.Madde/Sözleşmeli)
Öğr. Gör. Gül Sevgi KARACA (31. Madde/Sözleşmeli)
Öğr. Gör. Kadir YÜKSEL (31.Madde/Sözleşmeli)
Öğr. Gör. Oktay EMRE (31.Madde/Sözleşmeli)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors