RESİM BÖLÜMÜ

Bölüm, 1997'de Resim Bölümü adıyla ilk öğrencilerini alarak faaliyete geçmiştir. 2002'den itibaren ise interdisipliner bir anlayışla yeniden yapılandırılmış ve Resim ve Heykel Anasanat dallarından oluşan Plastik Sanatlar Bölümüne dönüştürülmüştür.

Bu sürecte, resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik olarak yürütülen  eğitimde, ilerleyen zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar, resim ve heykel disiplinlerinin özerk akademik yapılanması sonucunu getirmiştir. Böylece 2006'da Resim ve Heykel Anasanat dalları bağımsızlaşıp bölüm kimliğini kazanmış; bölüm de yeniden Resim Bölümü adını almıştır.

Resim Bölümünün eğitim perspektifini konumlandıran temel ilke, interdisipliner yaklaşımının yanında klasik eğitime de bağlı kalarak öğrencinin resmi tarihsel süreç içinde kavramasını sağlamaktır.

Bölümün mezunları, bağımsız atölyelerde bireysel olarak sanat çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi, sanat eleştirmenliği, resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarda sanat danışmanlığı, galeri yöneticiliği ve sanat eğitimciliği yapabilirler.