PROGRAMLAR  

 

Lisans Bölümler


Fotoğraf Bölümü

Geleneksel Türk Sanatları

Grafik Bölümü

Heykel Bölümü

Müzik Bölümü

Resim Bölümü

Sahne Sanatları Bölümü

Seramik Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Lisansüstü Programlar


Dramatik Sanatlar Disiplinler Arası Yüksek Lisans Programı

Heykel Yüksek Lisans Programı

Performans Yüksek Lisans Programı

Resim Yüksek Lisans Programı

Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Programı

Değişim Programları

Erasmus

Farabi

Mevlana

İkili Anlaşmalar