MÜZİK BÖLÜMÜ
PERFORMANS ASD


Amaç ve Kapsam
Performans Anasanat Dalı eğitim programı sekiz yarıyıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim sonunda, tüm dersleri bitirmeleri halinde bitirme projesi adı altında bir çalışma gerçekleştirerek ve kendi ana çalgılarıyla bir konser gerçekleştirerek mezun olurlar.
Performans Anasanat Dalı müziği iyi bilen, özellikle icra ve teorik yönden iyi bilgiye sahip müzisyenler yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda program öğrencilerine hem teorik bilgi verilmekte hem de icracı olarak sanatsal bir kimlik kazandırma çabası verilmektedir.
Programda genel müzik alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin yönelimine göre müziğin çeşitli alanlarında seçmeli dersler bulunmaktadır. Programda anadal eğitimi olarak çalgı - performans (Piyano, Gitar, Flüt, Klarnet, Şan, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas, Bas gitar, Elektirk Gitar ve Davul) ve oda müziği dersleri yer almaktadır. Öğrenciler, seçtikleri ana çalgıyı 8 yarıyıl boyunca çalışmaktadır. Müzik teorisi (armoni, kontrpuan, form bilgisi, çalgı bilgisi, kompozisyon), müzik tarihi, solfej gibi dersler, programda yer alan temel müzik alanı dersleridir.  Üniversitemizin uygulaması olan Üniversite Seçmeli Dersleri ile öğrenciler program dışı alanlarda farklı disiplinlerden ders seçme hakkına da sahip olabilmektedirler.
4 yıllık lisans eğitimleri sırasında öğrencilerimiz özellikle sanatsal aktivitelere dahil edilmektedirler. Öğrencilerin bölüm içi ve dışı çeşitli etkinliklerle; hazırladıkları çeşitli kompozisyon çalışmaları ve konserlerle öğretim elemanları tarafından yönlendirilerek sanatsal deneyimlerinin oluşturulması sağlanmaktadır.

Mezunların Çalışma Koşulları
Anasanat Dalı mezunları çalgı performans sanatçısı ünvanı alarak mezun olmakta ve mezun olduklarında çeşitli orkestralarda ve ses topluluklarında görev alabilmektedirler. Çeşitli müzik kurslarında çalgı öğretmenliği yapabilmekte ve pedagojik formasyon alınması halinde müzik öğretmenliği yapma hakkına sahip olabilmektedirler.