SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
OYUNCULUK ASD


Oyunculuk Anasanat Dalı, tiyatromuzun gereksinim duyduğu, okuyan, yorumlayabilen ve "ulusal tiyatro" anlayışı doğrultusunda ülkesinin öz kaynaklarından hareket edip evrensel olanı kucaklayan "oyuncuyu" yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.

Temel ve ağırlıklı amaç, "tiyatro için" oyuncu yetiştirilmesi olmasına karşın, bu programda sinema ve televizyon ile ilgili uygulamalara da yer verilmektedir.

Oyunculuk anasanat dalında ağırlıklı olarak verilen uygulamalı derslerin yanısıra, alana özgü ve diğer programlarla birlikte yürütülen kuramsal-uygulamalı dersler de vardır.

Her yıl, Dramatik Yazarlık öğrencilerinin yazdıkları kısa oyunlarda ve 2. sınıftan itibaren büyük yapımlarda görev alan Oyunculuk öğrencileri, profesyonel deneyim
kazanmak için zengin bir uygulama ortamı bulmaktadırlar.