MÜZİK BÖLÜMÜ
MÜZİKOLOJİ ABD


Amaç ve Kapsam
Müzikoloji Anabilim Dalı eğitim programı sekiz yarıyıllık bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim sonunda, tüm dersleri bitirmeleri halinde bitirme projesi adı altında bir çalışma gerçekleştirerek mezun olurlar.
Müzikoloji Anabilim Dalı bilimsel değerlere önem veren, araştırmacı, müzisyen ve akademik bir disipline sahip bilim adamları yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda program öğrencilerine hem bilimsel, hem de sanatsal bir kimlik kazandırma çabası içindedir.
Programda genel müzikoloji eğitiminin yanı sıra öğrencinin yönelimine göre müzikolojinin alt dallarının öğretildiği seçmeli dersler bulunmaktadır. Müzikoloji ile ilişkili sanat tarihi, felsefe gibi yan disiplinler ve üniversitemizin uygulaması olan Üniversite Seçmeli Dersleri ile öğrencilerimiz program dışı alanlarda da bilgi sahibi olabilmektedirler. Programda müzik teorisi (armoni, kontrpuan, form bilgisi, çalgı bilgisi, kompozisyon), müzik tarihi, müziksel işitme okuma ve yazma gibi temel müzik alanı dersleri yer almakta, ayrıca çalgı eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik çalgı - performans (Piyano, Gitar, Flüt, Klarnet, Şan, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas, Bas gitar, Elektirk Gitar ve Davul) ve oda müziği dersleri de yer almaktadır.
4 yıllık lisans eğitimleri sırasında öğrencilerimiz çeşitli bilimsel ve sanatsal aktivitelere dahil edilmektedirler. Öğrencilerin bölüm içi ve dışı çeşitli etkinliklerle; konserler, derleme çalışmaları, seminerler, hazırladıkları ödevlerin yazılı ve görsel sunumları ile birlikte, öğretim elemanları tarafından yönlendirilerek bilimsel ve sanatsal deneyimlerinin oluşturulması sağlanmaktadır.

Mezunların Çalışma Koşulları
Anabilim Dalı mezunları genellikle radyo ve televizyonlarda, müzik kütüphanelerinde, arşivlerde, derleme alanında, müzik kültürü araştırmacılığı, pedagojik formasyon alınması halinde müzik öğretmenliği gibi müzikle ilgili hemen her alanda iş yapabilmektedir.