MÜZİK BÖLÜMÜ

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997’de ilk dekanımız Prof.Dr. Ünal Demirarslan’ın ve Doç.Dr. Ramazan Akkuş'un çabalarıyla kurularak, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü'nde açılmış; 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Hereke Borusan Yerleşkesi’ne taşınmış, 2011-2012 Akademik yılı itibariyle eğitim faaliyetlerini İzmit Merkezde, Anıtpark Yerleşkesi’nde sürdürmeye başlamıştır.
Müzik Bölümü, 1997-1998 yılında eğitim-öğretime başlamış, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yılında, Dr. Yılmaz Aydın’ın çabalarıyla Müzikoloji Anabilim Dalı kurulmuştur.  Böylece bölüm “Müzik Toplulukları Anasanat Dalı” ve “Müzikoloji Anabilim Dalı” olmak üzere iki farklı program ile eğitimine devam etmiştir. Aynı yıl “Müzikoloji Yüksek Lisans Programı” da Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. 2012-2013 yılından itibaren “Müzik Toplulukları Anasanat Dalı” isim değiştirerek “Performans Anasanat Dalı” adını almıştır .
Bölüm, lisans düzeyinde eğitim verilmekte olan "Performans Anasanat Dalı"  ve "Müzikoloji Anabilim Dalı" programlarından oluşmaktadır. Sekiz yarıyıllık eğitim veren bir lisans programıdır. Öğrenciler özel yetenek sınavı ile bölüme girerler. Lisansüstü düzeyde ise Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde " Performans Yüksek Lisans Programı" eğitimi verilmektedir.

Giriş Koşulları ve Kontenjan
Performans Anasanat Dalı lisans programının kontenjanı 20 kişi, Müzikoloji Anabilim Dalı lisans programı kontenjanı ise 10 kişi olarak belirlenmiştir. Performans Yüksek Lisans Programı kontenjanı ise 5 kişidir.

Bölümdeki Anabilim Dalı ve Anasanat Dallarında lisans öğrencisi olarak okumaya hak kazanmak için lise diplomasına sahip olmak, ÖSYM tarafından yürütülen üniversiteye giriş sınavlarında (YGS) Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nce öngörülen taban puanı almış olmak, müzik bölümünce yapılan olan özel yetenek sınavlarını başarmış olmak gerekmektedir.  Yüksek lisans programına ait giriş sınavı bilgileri ise bölüm başkanlığı tarafından her sene güncellenerek ilan edilmektedir. Aday öğrenciler, sınava girerken Müzikoloji Anabilim veya Performans Anasanat Dalı giriş sınavlarına ayrı ayrı başvuru yaparlar.