MÜZİK

MÜZİK BÖLÜMÜ TANITIM VİDEOSUMüzik Bölümü Hakkında

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997’de ilk dekanımız Prof.Dr. Ünal Demirarslan’ın ve Doç.Dr. Ramazan Akkuş'un çabalarıyla kurularak, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü'nde açılmış; 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Hereke Borusan Yerleşkesi’ne taşınmış, 2011-2012 Akademik yılı itibariyle eğitim faaliyetlerini İzmit Merkezde, Anıtpark Yerleşkesi’nde sürdürmeye başlamıştır.

Müzik Bölümü, 1997-1998 yılında eğitim-öğretime başlamış, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yılında, Dr. Yılmaz Aydın’ın çabalarıyla Müzikoloji Anabilim Dalı kurulmuştur. Böylece bölüm “Müzik Toplulukları Anasanat Dalı” ve “Müzikoloji Anabilim Dalı” olmak üzere iki farklı program ile eğitimine devam etmiştir. Aynı yıl “Müzikoloji Yüksek Lisans Programı” da Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. 2012-2013 yılından itibaren “Müzik Toplulukları Anasanat Dalı” isim değiştirerek “Performans Anasanat Dalı” adını almıştır.

Bölüm, lisans düzeyinde eğitim verilmekte olan "Performans Anasanat Dalı" ve "Müzikoloji Anabilim Dalı" programlarından oluşmaktadır. Sekiz yarıyıllık eğitim veren bir lisans programıdır. Öğrenciler özel yetenek sınavı ile bölüme girerler. Lisansüstü düzeyde ise Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde " Performans Yüksek Lisans Programı" eğitimi verilmektedir.


Giriş Koşulları ve Kontenjan

Performans Anasanat Dalı lisans programının kontenjanı 25 kişi, Müzikoloji Anabilim Dalı lisans programı kontenjanı ise 10 kişi olarak belirlenmiştir. Performans Yüksek Lisans Programı kontenjanı ise 5 kişidir.

Bölümdeki Anabilim Dalı ve Anasanat Dallarında lisans öğrencisi olarak okumaya hak kazanmak için lise diplomasına sahip olmak, ÖSYM tarafından yürütülen üniversiteye giriş sınavlarında (YKS) Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nce ilan edilen taban puanı almış olmak, müzik bölümünce yapılan olan özel yetenek sınavlarını başarmış olmak gerekmektedir. Yüksek lisans programına ait giriş sınavı bilgileri ise bölüm başkanlığı tarafından her sene güncellenerek ilan edilmektedir. Aday öğrenciler, sınava girerken Müzikoloji Anabilim veya Performans Anasanat Dalı giriş sınavlarına ayrı ayrı başvuru yaparlar.Bölüm Akademik Kadrosu

Kadrolu Öğretim Elemanları:

Doç. Dr. Ümit Kubilay CAN - Müzik Bölüm Bşk. ve Performans Anasanat Dalı Bşk.
Doç. Dr. Hakan BAĞCI - Bölüm Bşk. Yrd. - Müzikoloji Anabilim Dalı Bşk.

Performans Anasanat Dalı - Dr. Öğr. Üyesi Neşe Grançer OKAY
Performans Anasanat Dalı - Öğr. Gör. Nazlı Başak BAŞAK
Performans Anasanat Dalı - Arş. Gör. Elifnur ELMAS

Müzikoloji Anabilim Dalı - Dr. Öğr. Üyesi Erbil GÖKTAŞ (Sahne Sanatları)
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Yeşim MADANOĞLU
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Bülent AKTAŞ
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Demet PAKYÜZ
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Didem ALBEKOĞLU
Müzikoloji Anabilim Dalı - Arş. Gör. Hamza Serdar TURAN
Müzikoloji Anabilim Dalı - Arş. Gör. Özgür ULUSOY


Konuk Öğretim Elemanları:
Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Zehra Canan BAYER (Güzel Sanatlar Fakültesi – Sanat tarihi)
Doç. Dr. Bora ERDAĞI (Tarih Bölümü)
Doç. Dr. Harun TÖLE (Tarih Bölümü)
Doç. Dr. Neslihan BAYRAKTAR TÜRKMENOIĞLU (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Mimar)
Dr. Öğr. Üyesi Üftade MUŞKARA (Güzel Sanatlar Fakültesi - Arkeolog)
Dr. Kubilay GÜRBÜZ (Klarnet)
Öğr. Gör. Birsen ÖZAKAY
Öğr. Gör. Cengiz ÜNAL (Koro - Müzik Terapi - Ses Müh.)
Öğr. Gör. Ersin GÜLSELİ (Davul)
Öğr. Gör. Helin KAR (Piyano)
Öğr. Gör. İbrahim BİRDAL (Elektrik Gitar)
Öğr. Gör. İren Dicle AYTAÇ (İletişim Fakültesi)
Öğr. Gör. Mehmet DURAK (Piyano)
Öğr. Gör. Özgür KEMENT (Orkestra ve Keman)
Öğr. Gör. Sıtkı Sencer ÖZBAY (Bas Gitar)
Öğr. Gör. Umut Volkan YILMAZ (Gitar)
Öğr. Gör. Yonca KARUL İLYAZ (Piyano)

Müzikoloji Anabilim Dalı Hakkında

Müzikoloji Anabilim Dalı bilimsel değerlere önem veren, araştırmacı, müzisyen ve akademik bir disipline sahip bilim adamları yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda program öğrencilerine hem bilimsel hem de sanatsal bir kimlik kazandırma çabası içindedir.

Programda genel müzikoloji eğitiminin yanı sıra öğrencinin yönelimine göre müzikolojinin alt dallarının öğretildiği seçmeli dersler bulunmaktadır. Müzikoloji ile ilişkili sanat tarihi, felsefe gibi yan disiplinler ve üniversitemizin uygulaması olan Üniversite Seçmeli Dersleri ile öğrencilerimiz program dışı alanlarda da bilgi sahibi olabilmektedirler. Programda temel müzikoloji alan derslerinin yanı sıra, müzik teorisi (müziksel işitme okuma ve yazma, armoni, kontrpuan, form bilgisi, çalgı bilgisi, kompozisyon), gibi temel müzik alanı dersleri de yer almaktadır. Ayrıca çalgı eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik çalgı - performans (Piyano, Gitar, Flüt, Klarnet, Trompet, Trombon, Şan, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas, Bas gitar, Elektrik Gitar ve Davul) ve oda müziği dersleri ile öğrencilerin performansa yönelik eğilimleri de desteklenmektedir.

4 yıllık lisans eğitimleri sırasında öğrencilerimiz çeşitli bilimsel ve sanatsal aktivitelere dahil edilirler. Öğrencilerin bölüm içi ve dışı çeşitli etkinliklerle; konserler, derleme çalışmaları, seminerler, hazırladıkları ödevlerin yazılı ve görsel sunumları ile birlikte, öğretim elemanları tarafından yönlendirilerek bilimsel ve sanatsal deneyimlerinin oluşturulması sağlanmaktadır.


Misyon

Müzikoloji anabilim dalı bilimsel ve sanatsal bir çerçevede yürüttüğü eğitim ve öğretimle, müzik alanında uzman bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.


Vizyon

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilen müzisyenlerin, ülkemizde kendi alanlarına dair projelerde yer almaları ve sahip olmaları beklenen mesleki kalite anlayışı ile sanatsal yaşantımıza önemli katkılar sağlayacakları düşünülmektedir.

Anabilim Dalı mezunları genellikle radyo ve televizyonlarda, müzik kütüphanelerinde, arşivlerde, müzik kültürü araştırmacılığı, pedagojik formasyon alınması halinde müzik öğretmenliği gibi müzikle ilgili hemen her alanda iş yapabilmektedir.


Kabul Koşulları

Bölüme girmek isteyen adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) bölüm tarafından ilan edilen puanı alarak sınava giriş hakkı kazanırlar. Bölüme giriş sınavında ise öğrencilere müzik ile ilgili kuramsal ve uygulamalı, yazılı ve sözlü soruları sorulur. Müziksel işitme yeteneği ölçülür, şarkı söylemeleri ve çalgı seslendirmeleri istenir. Sınav içeriği her yıl giriş sınavı öncesi bir önceki yılın Bahar Dönemi içinde ilan edilir.


Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim sonunda, tüm dersleri bitirmeleri halinde bitirme projesi adı altında bir çalışma gerçekleştirerek mezun olurlar.


Bölüm Akademik Kadrosu


Kadrolu Öğretim Elemanları:

Doç. Dr. Ümit Kubilay CAN - Müzik Bölüm Bşk. ve Performans Anasanat Dalı Bşk.
Doç. Dr. Hakan BAĞCI - Bölüm Bşk. Yrd. - Müzikoloji Anabilim Dalı Bşk.

Performans Anasanat Dalı - Dr. Öğr. Üyesi Neşe Grançer OKAY
Performans Anasanat Dalı - Öğr. Gör. Nazlı Başak BAŞAK
Performans Anasanat Dalı - Arş. Gör. Elifnur ELMAS

Müzikoloji Anabilim Dalı - Dr. Öğr. Üyesi Erbil GÖKTAŞ (Sahne Sanatları)
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Yeşim MADANOĞLU
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Bülent AKTAŞ
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Demet PAKYÜZ
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Didem ALBEKOĞLU
Müzikoloji Anabilim Dalı - Arş. Gör. Özgür ULUSOY


Konuk Öğretim Elemanları:

Doç. Dr. Alper AKGÜL (Piyano)
Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Zehra Canan BAYER (Güzel Sanatlar Fakültesi – Sanat tarihi)
Doç. Dr. Bora ERDAĞI (Tarih Bölümü)
Doç. Dr. Harun TÖLE (Tarih Bölümü)
Doç. Dr. Neslihan BAYRAKTAR TÜRKMENOIĞLU (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Mimar)
Dr. Öğr. Üyesi Üftade MUŞKARA (Güzel Sanatlar Fakültesi - Arkeolog)
Öğr. Gör. Birsen ÖZAKAY
Öğr. Gör. Cengiz ÜNAL (Koro - Müzik Terapi - Ses Müh.)
Öğr. Gör. Ersin GÜLSELİ (Davul)
Öğr. Gör. Helin KAR (Piyano)
Öğr. Gör. İbrahim BİRDAL (Elektrik Gitar)
Öğr. Gör. İren Dicle AYTAÇ (İletişim Fakültesi)
Öğr. Gör. Mehmet DURAK (Piyano)
Öğr. Gör. Nazlı COŞKUNER (Devlet Konservatuvarı - Viyola)
Öğr. Gör. Özgür KEMENT (Orkestra ve Keman)
Öğr. Gör. Sıtkı Sencer ÖZBAY (Bas Gitar)
Öğr. Gör. Umut Volkan YILMAZ (Gitar)
Öğr. Gör. Yonca KARUL İLYAZ (Piyano)


Performans Anasanat Dalı

Performans Anasanat Dalı müziği iyi bilen, özellikle icra ve teorik yönden iyi bilgiye sahip müzisyenler yetiştirme amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda program öğrencilerine hem teorik bilgi verilmekte hem de icracı olarak sanatsal bir kimlik kazandırılmaktadır.

Programda genel müzik alan derslerinin yanı sıra öğrencilerin yönelimine göre müziğin çeşitli alanlarında seçmeli dersler bulunur. Programda anadal eğitimi olarak çalgı - performans (Piyano, Gitar, Flüt, Klarnet, Trompet, Trombon, Şan, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrabas, Bas gitar, Elektirk Gitar ve Davul) ve oda müziği dersleri yer alır. Öğrenciler, seçtikleri ana çalgıyı 8 yarıyıl boyunca çalışmaktadır. Müzik teorisi (armoni, kontrpuan, form bilgisi, çalgı bilgisi, kompozisyon), müzik tarihi, solfej gibi dersler, programda yer alan temel müzik alanı dersleridir. Üniversitemizin uygulaması olan Üniversite Seçmeli Dersleri ile öğrenciler program dışı alanlarda farklı disiplinlerden ders seçme hakkına da sahip olabilmektedirler.

4 yıllık lisans eğitimleri sırasında öğrencilerimiz özellikle sanatsal aktivitelere dahil edilir. Öğrencilerin bölüm içi ve dışı çeşitli etkinliklerle; hazırladıkları çeşitli kompozisyon çalışmaları ve konserlerle öğretim elemanları tarafından yönlendirilerek sanatsal deneyimlerinin oluşturulması sağlanmaktadır.


Misyon

Performans Anasanat Dalı, bilimsel ve sanatsal bir çerçevede yürüttüğü eğitim ve öğretimle, müzik alanında uzman bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.


Vizyon

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilen müzisyenlerin, ülkemizde kendi alanlarına dair projelerde yer almaları ve sahip olmaları beklenen mesleki kalite anlayışı ile sanatsal yaşantımıza önemli katkılar sağlayacakları düşünülmektedir.

Anasanat Dalı mezunları çalgı performans sanatçısı ünvanı alarak mezun olmakta ve mezun olduklarında çeşitli orkestralarda ve ses topluluklarında görev alabilmektedirler. Çeşitli müzik eğitim kurumlarında çalgı öğretmenliği yapabilmekte ve pedagojik formasyon alınması halinde milli eğitime bağlı ve özel örgün öğretim kurumlarında müzik öğretmenliği yapma hakkına sahip olabilmektedirler.


Kabul Koşulları

Bölüme girmek isteyen adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) bölüm tarafından ilan edilen puanı alarak sınava giriş hakkı kazanırlar. Bölüme giriş sınavında ise öğrencilere müzik ile ilgili kuramsal ve uygulamalı, yazılı ve sözlü soruları sorulur. Müziksel işitme yeteneği ölçülür, şarkı söylemeleri ve çalgı seslendirmeleri istenir. Sınav içeriği her yıl giriş sınavı öncesi bir önceki yılın Bahar Dönemi içinde ilan edilir.


Mezuniyet Koşulları

Ö̈ğrenciler 8 yarıyıllık eğitim sonunda, tüm dersleri bitirmeleri halinde bitirme projesi adı altında bir çalışma gerçekleştirerek ve kendi ana çalgılarıyla bir konser vererek mezun olurlar.


Bölüm Akademik Kadrosu


Kadrolu Öğretim Elemanları:

Doç. Dr. Ümit Kubilay CAN - Müzik Bölüm Bşk. ve Performans Anasanat Dalı Bşk.
Doç. Dr. Hakan BAĞCI - Bölüm Bşk. Yrd. - Müzikoloji Anabilim Dalı Bşk.

Performans Anasanat Dalı - Dr. Öğr. Üyesi Neşe Grançer OKAY
Performans Anasanat Dalı - Öğr. Gör. Nazlı Başak BAŞAK
Performans Anasanat Dalı - Arş. Gör. Elifnur ELMAS

Müzikoloji Anabilim Dalı - Dr. Öğr. Üyesi Erbil GÖKTAŞ (Sahne Sanatları)
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Yeşim MADANOĞLU
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Bülent AKTAŞ
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Demet PAKYÜZ
Müzikoloji Anabilim Dalı - Öğr. Gör. Didem ALBEKOĞLU
Müzikoloji Anabilim Dalı - Arş. Gör. Özgür ULUSOY


Konuk Öğretim Elemanları:

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Zehra Canan BAYER (Güzel Sanatlar Fakültesi – Sanat tarihi)
Doç. Dr. Bora ERDAĞI (Tarih Bölümü)
Doç. Dr. Harun TÖLE (Tarih Bölümü)
Doç. Dr. Neslihan BAYRAKTAR TÜRKMENOIĞLU (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Mimar)
Dr. Öğr. Üyesi Üftade MUŞKARA (Güzel Sanatlar Fakültesi - Arkeolog)
Öğr. Gör. Birsen ÖZAKAY
Öğr. Gör. Cengiz ÜNAL (Koro - Müzik Terapi - Ses Müh.)
Öğr. Gör. Ersin GÜLSELİ (Davul)
Öğr. Gör. Helin KAR (Piyano)
Öğr. Gör. İbrahim BİRDAL (Elektrik Gitar)
Öğr. Gör. İrem BAŞDÜVENCİ (Flüt)
Öğr. Gör. İren Dicle AYTAÇ (İletişim Fakültesi)
Öğr. Gör. Mehmet DURAK (Piyano)
Öğr. Gör. Özgür KEMENT (Orkestra ve Keman)
Öğr. Gör. Sıtkı Sencer ÖZBAY (Bas Gitar)
Öğr. Gör. Umut Volkan YILMAZ (Gitar)
Öğr. Gör. Yonca KARUL İLYAZ (Piyano)
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors