Misyon - Vizyon

Misyon

Fakültemiz, yenilikçi, teknolojik altyapısı güçlü, yaratma cesaretini ortaya çıkararak ve özgüven aşılayarak öğrenciyi merkez alan bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda hedefimiz, araştırıcı, sorgulayıcı, ülke ve dünya kültürüne katkıda bulunacak sanatçı bireyler yetiştirmektir.


Vizyon

Evrensel ölçütlerle şekillenmiş, uluslar arası düzeyde tercih edilen, Kocaeli'nin bölgede, Marmara Bölgesinin ülkede, düşünsel ve sanatsal çekim merkezi olmasına katkıda bulunarak, alanındaki lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim konusunda önde gelen bir fakülte olmaktır.


Değerler

* Yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yüceltmek
* Etik ve akademik değerlere bağlı olmak
* İlerici ve yenilikçi olmak
* Özgürlükçü ve çok sesli olmak
* Adil ve şeffaf olmakDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors