KOMİSYON ve KOORDİNATÖRLÜKLER

A-KOMİSYONLAR

Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Yrd.Doç.Dr. Z.Canan BAYER

Temel Eğitim Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör. Aydın KETENAĞ

Resim Bölümü

 

WEB

Öğr.Gör. Didem ÖNCEL

Müzik Bölümü

 

Sosyal Medya

Öğr.Gör.Sevgi KARACA

Sahne San.Bölümü

 

Sosyal Medya

Arş.Gör. S.Özgür KARAALAN

Grafik Bölümü

 

Grafik Tasarım

Asuman YILMAZ

Dekan Sekreteri

 

Basın Takibi

 

Görev Tanımı:  Personel ve Bölümlerin faaliyet takviminin hazırlanması, oluşturulan takvimin, http://gsf.kocaeli.edu.tr/ ve http://www.kocaeli.edu.tr/ ana sayfalarında yer almasının sağlanması, etkinliklerin öncesinde afiş, davetiye vb. basılı materyallerin hazırlanması ve dağıtımı, etkinlikler kapsamında davet edilen konukların transfer, yemek, konaklama vb. ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli organizasyonların yapılması, etkinliklerin gerçekleştirileceği mekânlardaki teknik donanımın sağlanması ve Fakülte bünyesinde öngörülen mekânların organizasyonunda Dekanlık tarafından yapılacak yazışmaların takip edilmesi yer alır.

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

 

 

 

 

Öğr.Gör. Yıldız ÖRÜCÜ

Grafik Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör. İ.Tahir ERDAL

Grafik Bölümü

 

Üye

Okutman İkramettin KARAMAN

Resim Bölümü

 

ÜyeBurs Komisyonu

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Hakan BAĞCI

Müzik Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör.Dr. İlknur ERBAŞ

Resim Bölümü

 

Üye

Öğr. Gör. Hazal AKSOY

Resim Bölümü

 

Üye

Arş.Gör. Özgür ULUSOY

Müzik Bölümü

 

Üye

Görev Tanımı: Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs imkânı sağlamak. Bunun için burs başvurularını değerlendirmek, özel burs veren kuruluşlar için gerekli kriterlere sahip öğrencileri tespit etmek ve bu öğrencilerin takibini yapmak, öğrencilere mali ve mevzuatla ilgili konularda rehberlik etmek. İhtiyaçları doğrultusunda yarı zamanlı çalışan öğrencileri belirleyip çalışmalarını kontrol etmek ve maddi sıkıntısı olan öğrenciler için çeşitli çözüm önerileri geliştirmek.
Muafiyet ve İntibak Komisyonu

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Erbil GÖKTAŞ

Sahne Sanatları

 

Başkan

Öğr.Gör. Sinan TAŞKAN

 

Üye

Bölümü

 

Arş.Gör.Sevgi KARACA

 

Üye

 

 

 

Yrd.Doç. Hünkar YILMAZ

Heykel Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör. Zekeriya ERDİNÇ

 

 

 

Üye

Öğr.Gör. S.Gökhan ERCAN

 

 

 

Üye

Öğr.Gör. M.Murat ALPAY

Grafik Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör. Yıldız ÖRÜCÜ

 

 

 

Üye

Öğr.Gör. İ.Tahir ERDAL

 

 

 

Üye

Yrd.Doç.Dr. Ü. Kubilay CAN

Müzik Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör. Birsen ÖZAKAY

 

 

 

Üye

Öğr.Gör.Çağrı BEKLEN

 

 

 

Üye

Yrd.Doç.Dr. M.Çağatay GÖKTAN

Fotoğraf Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör. Şeniz KABADAYI

 

 

 

Üye

Arş.Gör.Ali Fuat ALTIN

 

 

 

Üye

Yrd.Doç.(Doç.) M.Ertuğrul TUNA

Resim Bölümü

 

Başkan

Yrd.Doç. Osman ODABAŞ

 

 

 

Üye

Öğr.Gör.Dr. İlknur ERBAŞ

 

 

 

Üye

Prof. İnsel İNAL

Seramik Bölümü

 

Başkan

Yrd. Doç. (Doç.) Safiye BAŞAR

 

Üye

Öğr. Gör. Şafak AĞDACI

 

 

 

Üye

 

Yatay Geçiş Komisyonu

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Neşe G. OKAY

Müzik Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör. Yeşim MADANOĞLU

Müzik Bölümü

 

Üye

Öğr.Gör. Yıldız ÖRÜCÜ

Grafik Bölümü

 

Üye

Öğr.Gör.Dr. İlknur ERBAŞ

Resim Bölümü

 

Üye

Öğr.Gör. Belgi SAYGI

Sahne San.Bölümü

 

Üye

 Görev Tanımı: Fakülte 1. Sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin dekanlığa verdikleri muafiyet dilekçeleri doğrultusunda, daha önce çeşitli üniversitelerde almış oldukları derslerin içerik, ders saati ve kredileri ile AKTS’lerini inceleyerek, Fakülte eğitim öğretim yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek, kriterlerin uygunluğu saptanırsa öğrenciyi söz konusu derslerden muaf saymak,  bir rapor ile birlikte dekanlığa bilgi vermek. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı ile Fakültemize geçiş yapan öğrencilerin intibaklarını, transkriptlerini inceleyerek fakülte bölümlerine intibaklarını yapmak.


Mezuniyet Komisyonu

 

 

 

 

Öğr.Gör. M.Murat ALPAY

Grafik Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör. S.Gökhan ERCAN

Heykel Bölümü

 

Üye

 

Arş.Gör. Özgür ULUSOY

Müzik Bölümü

 

Üye

 

Görev Tanımı: Mezuniyetle ilgili organizasyonları gerçekleştirmek.Özel Yetenek Sınav Komisyonu

 

 

 

 

Yrd.Doç. Osman ODABAŞ

Resim Bölümü

 

Başkan

Öğr.Gör. Aydın KETENAĞ

Grafik Bölümü

 

Üye

Arş.Gör.Ali Fuat ALTIN

Fotoğraf Bölümü

 

Üye

Görev Tanımı: Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Yetenek Sınavı Yönerge Hükümlerine” göre yetenek sınavları sürecini yapılandırmak, bunun için sınavlara başvuran adayların ön kayıtlarını yapmak, sınavları gerçekleştirmek, değerlendirmek, sınavda başarılı olan öğrencilerin sıralamasını oluşturmak, sınav sonuçlarının duyurulmasını ve kayıtların yapılmasını sağlamak.Staj Komisyonu

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Üftade MUŞKARA

Dekan Yrd.

 

Başkan

Öğr.Gör. Atilla ERGÜDER

Grafik Bölümü

 

Üye

Öğr.Gör. Şafak AĞDACI

Seramik Bölümü

 

Üye

Öğr.Gör. Sinan TAŞKAN

Sahne San.Bölümü

 

Üye

Memur Erkan YÜKSEL

Bölüm Sekreteri

 

Üye

Görev Tanımı: Başvuru sürecinden başlayarak sonuna kadar, bölümlerle koordinasyon kurarak, zorunlu ve seçmeli stajlarla ilgili her türlü değerlendirmeyi yapmak.


ÖDAK Kurulu (Asil)

 

 

 

 

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ

Dekan

 

Kurul Bşk.

Prof. İnsel İNAL

Seramik Bölümü

 

Üye

Yrd.Doç.Dr. Z.Canan BAYER

TEB Bölümü

 

Üye

Yrd.Doç.Dr. Nevzat ATALAY

Heykel Bölümü

 

Üye

Yrd.Doç.Dr. Neşe G. OKAY

Müzik Bölümü

 

Üye

ÖDAK Kurulu (Yedek)

 

 

 

 

Yrd.Doç.(Doç.) M.Ertuğrul TUNA

Resim Bölümü

 

Üye

Yrd.Doç. Hünkar YILMAZ

Heykel Bölümü

 

Üye

B- KOORDİNATÖRLÜKLER

 

Eğitim-Öğretim Koordinatörleri

 

 

 

 

 

Yrd.Doç. Dr. Üftade MUŞKARA

Dekan Yrd.

 

Koordinatör

Yrd.Doç. Osman ODABAŞ

Resim

 

Eş Koord./Ders Prog.Sor.

Yrd.Doç.Dr. M. Çağatay GÖKTAN

Fotoğraf

 

EYYK Sorumlusu

Öğr. Gör. Didem ÖNCEL

Müzik

 

EYYK Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr. Ümit Kubilay CAN

Müzik

 

EYYK Sorumlusu

Arş.Gör. Gül Sevgi KARACA Sahne Sanatları   EYYK Sorumlusu

 

Bölüm Ders Program Koordinatörleri

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Z.Canan BAYER

 

Temel Eğitim Bölümü

 

 

Yrd.Doç. Hünkar YILMAZ

 

Heykel Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Atilla ERGÜDER

 

Grafik Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Yasemin SARI

 

Resim Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Şafak AĞDACI

 

Seramik Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Sinan TAŞKAN

 

Sahne Sanatları Bölümü

Öğr.Gör. Şeniz KABADAYI

 

Fotoğraf Bölümü

 

 

Öğr. Gör. Çağrı BEKLEN

 

Müzik Bölümü

 

 

 

EYYK Koordinatörleri

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Z.Canan BAYER

Temel Eğitim Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Sinan TAŞKAN

Sahne Sanatları Bölüm

Öğr.Gör. Şafak AĞDACI

Seramik Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Şeniz KABADAYI

Fotoğraf Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Metin KAR

Heykel Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Didem ÖNCEL

Müzikoloji Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Bülent AKTAŞ

Performans+Müzik Topl.

Arş.Gör. Suna Özgür KARAALAN

Grafik Bölümü

 

 

Arş.Gör. Serpil ŞAHİN

Resim Bölümü

 

 

 

Farabi Programı Koordinatörleri

 

 

 

 

 

Öğr.Gör. Hazal AKSOY

Fakülte Koordinatörü

 

 

 


 

Prof. İnsel İNAL

 

Seramik Bölümü

 

 

Yrd.Doç.Dr. Erbil GÖKTAŞ

 

Sahne Sanatları Bölümü

 

 

Yrd.Doç.Dr. Ü. Kubilay CAN

 

Müzik Bölümü

 

 

Öğr.Gör. S.Gökhan ERCAN

 

Heykel Bölümü

 

 

Arş.Gör. Serpil ŞAHİN

 

Resim Bölümü

 

 

Arş.Gör. Ali Fuat ALTIN

 

Fotoğraf Bölümü

 

 

Arş.Gör. Suna Özgür KARAALAN

 

Grafik Bölümü

 

 

ERASMUS Koordinatörleri

 

 

 

 

 

 

Yrd.Doç. Hünkar YILMAZ

 

Fakülte Koordinatörü

Yrd. Doç. (Doç.) Safiye BAŞAR

 

Seramik Bölümü

Öğr.Gör. Şafak AĞDACI

 

 

 

 

 

 

 

Öğr.Gör. Yasemin SARI

 

Resim Bölümü

Arş.Gör.Ceyhun TOPÇU

 

 

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Erbil GÖKTAŞ

 

Sahne Sanatları Bölümü

Öğr.Gör. Sinan TAŞKAN

 

 

 

 

 

 

 

Yrd.Doç. Hünkar YILMAZ

 

Heykel Bölümü

Öğr.Gör. Zekeriya ERDİNÇ

 

 

 

 

 

 

 

Öğr.Gör. Yıldız ÖRÜCÜ

 

Grafik Bölümü

Öğr.Gör. İ.Tahir ERDAL

 

 

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Hakan BAĞCI

 

Müzik Bölümü

Arş.Gör. Özgür ULUSOY

 

 

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.M.Çağatay GÖKTAN

 

Fotoğraf Bölümü

Öğr.Gör. Şeniz KABADAYI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Dersler Kapsamında e-ders Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. M.Çağatay GÖKTAN

 

Fotoğraf

Bölümü

 

Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörü

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Elif Sanem GÜLEÇ KÜLEKÇİ

 

Müzik Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakülte Antre Sanat Galerisi Koordinatörü

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. (Doç.) M. Ertuğrul TUNA

 

Resim Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAP TEMSİLCİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.Elif Sanem GÜLEÇ KÜLEKÇİ

 

Müzik Bölümü/Performans

 

 

Öğr. Gör. Didem ÖNCEL

 

 

 

Müzik Bölümü/Müzikoloji

 

 

Yrd.Doç. H.Yarkın BİÇER

 

 

 

Heykel Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Sinan TAŞKAN

 

 

 

Sahne Sanatları Bölümü

 

 

Öğr.Gör. Yasemin SARI BAYER

 

 

 

Resim Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEK Kurulu (Asil)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ

 

(Dekan/Kurul Bşk./ KOU ADEK Üyesi)

 

 

Yrd.Doç.Dr. Z.Canan BAYER

 

(Dekan Yardımcısı/Kurul Üyesi)

 

 

Yrd.Doç.Dr.Üftade MUŞKARA

 

(Dekan Yardımcısı/Kurul Üyesi)

 

 

Melek ARSLAN

 

(Fakülte Sekreteri/Kurul Üyesi)

 

 

Korhan TEMOÇİN

 

(Fakülte Öğrenci Temsilcisi/Kurul Üyesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEK Kurulu (Yedek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrd.Doç. Hünkar YILMAZ

 

Kurul Üyesi/Yedek)

 

 

Yrd.Doç. Osman ODABAŞ

 

Kurul Üyesi/Yedek)