.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

- YETKİ DEVRİ FORMU

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

YETKİ DEVRİ FORMU

 

 

YETKİYİ DEVREDENİN

 

ADI SOYADI :

 

 

ÜNVANI :

 

 

İMZASI:

 

 

 

YETKİYİ DEVRALANIN

 

ADI SOYADI :

 

 

ÜNVANI :

 

 

İMZASI:

 

 

 

YETKİYİ DEVRİNİN KONUSU

 

MALİ :

 

 

İDARİ :

 

 

ETKİ DEVRİNİ SÜRESİ:

 

 

 

YETKİ DEVRİNİN YASAL DAYANAĞI

 

 

EKLER :