.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

- MEMNUNİYET ANKETLERİ


 

 

Kesinlikle Katılmıyorum
%

Katılmıyorum
%

Kararsızım
%

Katılıyorum
%

Kesinlikle Katılıyorum
%

1

Yönetim ile çalışanlar arasında iyi bir uyum/ işbirliği vardır.

 

 

 

 

 

2

Enstitümüzde eşit/adil bir görev dağılımı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

3

Yeterlik düzeyine uygun görevler verilmiştir.

 

 

 

 

 

4

Görevimle ilgili görüş ve düşüncelerim dikkate alınıyor.

 

 

 

 

 

5

Görevimle ilgili alınacak araç-gereç için düşüncelerim sorulmaktadır.

 

 

 

 

 

6

Birim içinde yapılan çalışmalar her zaman takdir görür.

 

 

 

 

 

7

Birim çalışanları çalışma saatlerine uymaktadır.

 

 

 

 

 

8

Birim çalışanları işleri zamanında yapmaktadırlar.

 

 

 

 

 

9

Sıcak ve güvenilir bir çalışma ortamı sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

10

İdari birimlerin fiziki ortamları (çalışma ofisleri, yemekhaneler vb.) yeterlidir.

 

 

 

 

 

11

Görev yaptığım birim özlük haklarımı korur.

 

 

 

 

 

12

Görev yaptığım birim yasal haklarımı (yıllık izin, mazeret izni, rapor vb.) kullanmama imkan tanır.

 

 

 

 

 

13

Servis araçlarından yeterince faydalanabiliyorum.

 

 

 

 

 

14

Çalışanlar için yeterli düzeyde sosyal faaliyetler (yemekler, kutlamalar, piknikler vb.) düzenlenmektedir.

 

 

 

 

 

15

Çalışanlara kreş, misafirhane, tatil, tesis bilgi ek sosyal imkanlar sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

16

Akademik personel idari personele karşı daima güler yüzlüdür.

 

 

 

 

 

17

Çalışma arkadaşlarım ile ilişkilerim ve iletişimimden memnunum.

 

 

 

 

 

18

Aldığım ücret tatmin edicidir. (maaş, döner sermaye, fazla mesai vb.)

 

 

 

 

 

 

 

Düşük

Orta

Yüksek

Güzel Sanatlar Fakültesinde idari personel olarak çalışmaktan elde ettiğiniz iş doyum düzeyiniz nedir?