.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

- HASSAS GÖREV TESPİT RAPORU

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

HASSAS GÖREV TESPİT RAPORU

BİRİM ADI

 

Standart 2: Misyon Organizasyon yapısı ve görevler

2.6. İdare yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.

2.6.1. Birim yöneticileri hassas görevleri belirleyip listelerini çıkaracaktır.

 

Hassas Görev (Tanım)

 

Kurum/organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.

 

Örnekler :

Veri güvenliği.
Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması.

VARSA BİRİMDE BELİRLENEN HASSAS GÖREV(LER)

1- Harcama Yetkilisi
2- Gerçekleştirme Görevlisi
3- Maaş Mutemedi
4- Satınalma Görevlisi
5- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

 

ONAY :

 

Prof.Dr. M.Reşat BAŞAR
Dekan