.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Yazı İşleri Birimi

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Dekanlık Yazı İşleri

 

Görevi

:

Birim Sorumlusu /Necla BAYDOĞAN

 

Üst Yönetici/Yöneticileri

:

Dekan/ Fakülte Sekreteri

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

01-

Dekanlığa gelen tüm evrakların kayıt edilmesi, yazılması ve dağıtımının yapılması işlemlerinin     kontrol ve takibinin yapılması,

 

 

02-

Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin takibi,

 

 

03-

Bölüm Başkanı atama işlemleri ve sürelerinin takibi,

 

 

04-

Anabilim Dalı ve Anasanat Dalı Başkanlarının atama işlemleri ve sürelerinin takibi,

 

 

05-

Fakültemiz öğretim üyelerinin görev sürelerinin takibi,

 

 

06-

Fakültemiz öğretim görevlilerinin görev sürelerinin takibi, 

 

 

07-

Yıllık izinlerin hazırlanması ve izin kütüklerine işlenmesi,

 

 

08-

Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,

 

 

09-

Fakülte Disiplin Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Fakülte Disiplin Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,

 

 

10-

Fakülte Akademik ve İdari Personelin Disiplin Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Fakülte Disiplin Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması,

 

 

11-

Bölüm Başkanlıklarından gelen yazıların yazılıp ilgili yerlere iletilmesi ve takip edilmesi,

 

 

12-

Hasta sevk işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi,

 

 

13-

Personel izin ve rapor işlemlerinin takibinin yapılması,

 

 

14-

Personelin göreve başlama ve ilişik kesme işlemleri,

 

 

15-

Fakülte, Enstitü, Konservatuvar, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulların ders görevlendirmelerini işlemi ve takibi,

 

 

16-

Fakülte, Enstitü, Konservatuvar, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulların ders görevlendirmelerini işlemleri ve takibini yaparak izinli, raporlu ve görevlendirmeleri varsa ilgili yerler bildirmek,

 

 

17-

Akademik ve İdari personel dosyalarının tutulması ve takibi,

 

 

18-

Fakültemizin Akademik faaliyet raporunun hazırlanması işlemleri,

 

 

19-

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 

 

20-

Personel ile ilgili özlük işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi,

 

 

21-

Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

 

 

22-

Yazışma işlemlerinin yürütülmesi,

 

 

23-

Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

 

 

Yetkileri

 

 

01-

Yazıları paraf etme,

 

 

02-

Yazı işleri ile ilgili, teslim alma ve tutanakları imzalama.

 

 

ONAYLAYAN

 

Tarih
. ./. ./2011

Adı ve Soyadı

 

Melek ARSLAN
Fakülte Sekreteri