.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Taşınır Mal Kayıt-Kontrol İşlemleri

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Taşınır Mal Kayıt – Kontrol İşlemleri

 

Görevi

:

Birim Sorumlusu / Harun ALTINTAŞ

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

Dekan/ Fakülte Sekreteri

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

 

01-

Gelen evrak ve eklerin uygunluğun kontrol edilmesi ve birim içi sevki,

 

 

02-

Her türlü malzemenin giriş çıkış işlemlerinin talimatlara uygun olarak yapılması,

 

 

03-

Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerinin işlemlerinin talimatlara göre yürütülmesi,

 

 

04-

Dayanıklı Taşınır Zimmet İşlemlerinin yürütülmesi,

 

 

05-

Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

 

 

06-

Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarının incelenmesi,

 

 

07-

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 

 

08-

Uygunluk onay işlemlerinin yapılması,

 

 

09-

Malzeme Sayım İşlemlerinin yönetmeliklerde belirtilen sürelerde talimatlar doğrultusunda yapılması,

 

 

10-

Mali yıl sonunda evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine kaldırılması,

 

 

11-

Mali yıl sonunda sayım cetvellerinin hazırlanması,

 

 

12-

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 

 

13-

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

 

 

 

Yetkileri

 

 

 

01-

Yazılan yazıları parafe etme,

 

 

02-

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 

 

03-

Zimmetli demirbaş malzemelerin kontrolünün yapılması,

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

 

Tarih
. ./. ./2011

Adı ve Soyadı

 

Melek ARSLAN
Fakülte Sekreteri