.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Satınalma

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Satınalma

 

Görevi

:

Birim Sorumlusu / Harun ALTINTAŞ

 

Üst Yönetici/Yöneticileri

:

Dekan/ Fakülte Sekreteri

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

 

01-

Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibi,

 

 

02-

Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması,

 

 

03-

Telefon faturalarının ödeme işlemlerinin yapılması,

 

 

04-

Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,

 

 

05-

Satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanması,

 

 

06-

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 

 

07-

Taşınır işlem fişinin, muayane raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin sağlanması,

 

 

08-

Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,

 

 

09-

Birim yazışma işlemlerinin yürütülmesi,

 

 

10-

B.İ.M. ve Dekanlık malzemelerinin kişisel zimmet takibi

 

 

11-

Fakültemize gelen hibe – bağışların zimmetlenmesi ve takibi

 

 

12-

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

Yetkileri

 

 

 

01-

Yazılan yazıları parafe etme,

 

 

02-

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 

 

03-

Satın alma işlerinde teklif alınması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

 

Tarih
. ./. ./2011

Adı ve Soyadı

 

        Melek ARSLAN
Fakülte Sekreteri