.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Öğrenci İşleri BirimiT.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Öğrenci İşleri

 

Görevi

:

Birim Sorumlusu / Cavit TAŞ

 

Üst Yönetici/Yöneticileri

:

Dekan/ Fakülte Sekreteri

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

 

01-

Kayıt Yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerinin kontrollerini ve takibini yapmak,

 

 

02-

Yatay geçiş ve dikey geçiş işlemlerinin takibini yapmak,

 

 

03-

Yazışma işlemleri ve öğrenci hasta sevk işlemlerini hazırlamak ve takibini yapmak,

 

 

04-

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması işlemlerini yapmak ve takibi

 

 

05-

ÇAP, 7+1, v.s. durumlu öğrencilerin işlemlerini yapmak ve takibi

 

 

06-

Mazeret işlemleri, mezuniyet çalışmaları, mezuniyet ve bitirme  belgeleri işlemleri ile ilişik kesme işlemleri yürütmek ve takibini yapmak,

 

 

07-

Not yazılım işlemleri, not dökümü, başarı notu girişi ve not itiraz işlemlerinin takibini yapmak,

 

 

08-

Öğrenci burs işlemleri, harç işlemleri, askerlik ve öğrenci belgesi hazırlama, yabancı dil ve hazırlık işlemlerini yürütmek ve takibini yapmak,

 

 

09-

Yıllık istatistiki bilgileri hazırlamak, arşivlenecek evrakların hazırlanarak arşive teslimini sağlamak,

 

 

10-

Öğrenci disiplin işlemleri ve % 10 ‘ a giren öğrenci işlemlerini bölümlerle koordineli  yürütmek ve takibini yapmak,

 

 

11-

Bölümlerle ve Öğrenci işleri ile koordineli çalışmak,

 

 

12-

Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

 

 

 

 

 

 

 

Yetkileri

 

 

 

01-

Yazılan yazıları parafe etme,

 

 

02-

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 

 

03-

Biriminde yürütülen faaliyetlerle ilgili form, çizelge v.b.  imzalamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

 

Tarih
. ./. ./2011

Adı ve Soyadı

 

        Melek ARSLAN
Fakülte Sekreteri