.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Mali İşler Birimi (Muhasebe Tahakkuk)T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Mali İşler (Muhasebe Tahakkuk)

 

Görevi

:

Birim Sorumlusu / Nazim SARAÇ

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

Dekan/Fakülte Sekreteri

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

 

01-

Birime gelen her türlü evrakın incelenmesi, gerekli üst yazının yazılması,

 

 

02-

Akademik personelin aylık, ek ders yüklerinin hesaplanma işlemlerinin yapılması,

 

 

03-

Yurtiçi-Yurtdışı, geçici-sürekli görev yollukları işlemlerinin yapılması,

 

 

04-

Akademik - İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak,
Bölümlerimizde hazırlanan F1’lerin kontrol etmek ve ilgili Fakülte, Enstitü, Konservatuvar, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarına göndermek,

 

 

05-

Fakülte bütçesinin hazırlanması,

 

 

06-

Fakülte personeline ait her türlü özlük (terfi,kademe v.s.) – yolluk ve tedavi ödemelerinin yapılması,

 

 

07-

Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması, ödeme belgesinin hazırlanması,

 

 

08-

Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması,

 

 

09-

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 

 

10-

Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkileri

 

 

 

01-

Yazılan yazıları parafe etme,

 

 

02-

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 

 

03-

Ek ders yükü hesaplamalarında puantaj üzerine düzenleyen olarak imza atılması,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

 

Tarih
. ./. ./2011

Adı ve Soyadı

 

        Melek ARSLAN
Fakülte Sekreteri