.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Fakülte Yönetim Kurulu

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı  

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı      

:

Fakülte Yönetim Kurulu

 

Görevi

:

 

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

 

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

01-

Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

 

 

02-

Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

 

 

03-

Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak

 

 

04-

Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

 

 

05-

Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

 

 

06-

Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

 

 

ONAYLAYAN
…/…/2011

Prof. M. Reşat BAŞAR
D E K A N