.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Fakülte Kurulu

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Fakülte Kurulu

 

Görevi

:

 

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

 

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

01-

Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,

 

 

 02-

Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek,

 

 

 03-

Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

ONAYLAYAN
…/…/2011

Prof. M. Reşat BAŞAR
D E K A N