.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Dekan Yardımcısı

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU

 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

DEKANLIK

 

Görevi

:

DEKAN YARDIMCILARI / Yrd.Doç.Dr. Z.Canan BAYER
Yrd.Doç.Dr.Özge ÜNLÜTÜRK SADAY

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

DEKAN

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

 

01-

Dekanın verdiği görevleri yapmak,

 

 

02-

Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek,

 

 

03-

Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

 

 

04-

Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte Sekreterine yardımcı olmak, 

 

 

05-

Fakültenin yürüteceği tüm organizasyonlarda (kongre, seminer, panel vb.) Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışarak organizasyonları yapmak ve basın yayın kuruluşları ve kamu kuruluşları ile irtibata geçmek,

 

 

06-

Fakülte satın alma komisyonunda görev yapmak,

 

 

07-

Dekan ve Fakülteyi temsil etmek,

 

 

08-

Fakülte eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyonu sağlamak,

 

 

09-

Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici(leri) tarafından verilen diğer işleri yapmak,

 

 

ONAYLAYAN
…/…/2011

Prof. M. Reşat BAŞAR
D E K A N