.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Dekan Sekreteri

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Dekanlık

 

Görevi

:

Dekan Sekreteri /Asuman YILMAZ

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

Dekan/ Fakülte Sekreteri

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

 

01-

Gelen faksların kontrol edilmesi ve birim içi sevki,

 

 

02-

Dekan tarafından verilen talimatlara uygun olarak işlemlerin yapılması,

 

 

03-

Dekan tarafından verilen (davetiye, duyuru, tebrik v.s.) maillerin atılması

 

 

04-

Dekanlıkça istenen telefonların bağlantı işlemleri

 

 

05-

Gönderilen imzaları Dekana imzalatıp ilgili birimlere göndermek

 

 

06-

Uygunluk onay işlemlerinin yapılması,

 

 

07-

Fakülte personelinin özlük dosyalarının muhafaza ve kontrolleri,

 

 

08-

Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,

 

 

09-

Bağlı olduğu  üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

 

Yetkileri

 

 

01-

Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,

 

 

02-

Zimmetli demirbaş malzemelerin kontrolünün yapılması,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

 

Tarih
. ./. ./2011

Adı ve Soyadı

 

Melek ARSLAN
Fakülte Sekreteri