.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI -- Bölüm SekreterliğiT.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı

:

Bölüm Sekreterliği

 

Görevi

:

Birim Sorumlusu /Resim Bölümü-Nural Aydıner
Heykel Bölümü-Nural Aydıner
                              Müzik Bölümü-Pervin Çil
                              Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü-ŞerifeDemiralay

  1. Fotoğraf Anasanat Dalı
  2. Grafik Anasanat Dalı

                              Sahne Sanatları Bölümü-Erkan YÜKSEL

  1. Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
  2. Oyunculuk Anasanat Dalı
  3. Sahne Tasarımı Anasanat Dalı

                             Seramik Bölümü- Pervin Çil
Temel Eğitim Bölümü-Nural AYDINER
                             Taşınabilir Eser Onarım ve Koruma Bölümü-Pervin Çil

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

Dekan/ Fakülte Sekreteri

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

 

01- Gelen yazıların Bölüm Başkanına iletilmesi,
02- Gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevkedilen birimlere yönlendirilmesi,
03- Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması,
04- Giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması,
05- Evrakların ilgili kişi veya birime teslim edilmesi,
06- Sınav ve ders programlarının ilan edilmesi,
07- Ders planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders planları, Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması,
08- Vize, final, mazeret, tek ders ve ek sınav işlemlerinin yürütülmesi,
09- Final sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren Öğretim Elemanlarından toplanması ve Dekanlığa sunulması,
10- Derse yazılma işlemleri sonucunda belgelerin toplanması ve Dekanlık Makamına gönderilmesi,
11- Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılması,
12- İngilizce destekli öğretimden ayrılma işlemlerinin yürütülmesi,
13- Ders değerlendirme ile ilgili faaliyetler takip edilir.
14- Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerinin yapılması,
15- Yatay geçiş yolu ile gelen öğrencilerin işlemlerinin yapılması,
16- Yeni ders açılması işlemlerinin yapılması,
17- Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi,
18- Bölüm Sekreterliği İşlemleri Kontrol Formu’nda belirtilen ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,
19- Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,
20- Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

 

Yetkileri

 

 

 

01-

Yazılan yazıları parafe etme,

 

 

02-

Yazı işleri ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama.

 

 

 

 

 

 

ONAYLAYAN

 

Tarih
. ./. ./2011

Adı ve Soyadı

      Melek ARSLAN
Fakülte Sekreteri