.
   


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ DENETİM RAPORLARI

-GÖREV TANIMLARI --Anabilim Dalı Başkanı

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMI FORMU 

Fakülte Adı    

:

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Birim Adı       

:

Anabilim Dalı Başkanlığı Hizmetleri

 

Görevi

:

Anabilim Dalı Başkanları

 

Üst Yönetici / Yöneticileri

:

Dekan

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

01-

Anabilim Dalı’nın  her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi.

 

 

02-

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.

 

 

ONAYLAYAN
…/…/2011

Prof. M. Reşat BAŞAR
D E K A N