1. ULUSLARARASI HEREKE HEYKEL SEMPOZYUMU

Tarih birçok uygarlığın kuruluşuna ve yok oluşuna tanık olmuştur. Bu uygarlıkların büyüklükleri ise günümüze kadar ulaşabilen sanat eserleriyle ölçülmektedir. Bir başka deyişle yaşayan tarih sanatın ışığıyla aydınlanmaktadır.

Bu bağlamda 30 Ağustos-28 Eylül 2003 tarihleri arasında düzenlenen 1. Uluslararası Hereke Heykel Sempozyumu ile sanatsal üretim alanında bir adım daha atılmıştır. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Hereke Belediyesi öncülüğünde, Marshall, Nuh Çimento ve Supleba'nın katkılarıyla düzenlenen sempozyuma Türkiye'den 5, Almanya'dan 3, Avusturya ve Fransa'dan 1'er heykeltraşın katılımı sağlanmıştır.

Daha henüz ilk aşamasında uluslararası bir boyut kazanan sempozyum aracılığıyla sanatçılar arasında bilgi ve deneyimler paylaşılmış sıcak bir dostluk ve dayanışma ortamı gerçekleştirilmiştir. Adını ipek halısıyla dünyaya duyuran Hereke doğal güzelliği ve kültürel zenginliğine bu etkinlik aracılığıyla yeni bir halka eklemiştir. Heykel gibi uzun uğraşılar sonucunda ortaya çıkan eserleri yöre halkı yakından izleyerek tanıma fırsatı yakalamıştır. Nesilden nesile aktarılacak olan bu eserler toplumumuz sanatsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak ve sanatın yaygınlaştırılmasında öncü bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda çağdaş kent kültürünün yansıması olan bu eserler çevremizi algılamada farklı bir boyut sunacaktır.

Önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi düşünülen sempozyum ile Hereke'yi uluslararası boyutlarda bir açık hava müzesine dönüştürmek hedeflenmektedir. Bu etkinlik aynı zamanda Üniversite, yerel yönetim ve özel sektör işbirliğinin kültür sanat alanında gösterdiği duyarlı çalışmanın başarılı bir örneğini oluşturmuştur.

Serbest konulu ve malzemesi mermer olan 1. Uluslararası Hereke Heykel Sempozyumu'na davet usulü ile katılan sanatçılar:

Avusturya'dan Juan ELISABET,
Almanya'dan Susanne ALBRECHT,
Karin BOHRMANN,
George ROTH,
Fransa'dan Pierre FLEISSIG,
Türkiye'den Berika İPEKBAYRAK,
Nevzat ATALAY,
Ayhan YILMAZ,
Ferit YAZICI
ve Yarkın BİÇER'e

daha güzel bir dünyanın şekillendirilmesinde gösterdiğiniz çalışmalar için teşekkürler.