<
 


<<GSF ANASAYFASI


Sempozyum Arşivi için tıklayınız >>

 

22. ULUSLARARASI DEĞİRMENDERE ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU

-SEMPOZYUM ŞARTNAMESİ
-DEĞİRMENDERE TARİHİ
-UYGULAMA ALANLARININ GÖRSELLERİ


22nd INTERNATIONAL DEĞİRMENDERE ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU WOODEN SCULPTURE SYMPOSIUM

-SYMPOSIUM SPECIFICATIONS

-HISTORY OF DEGIRMENDERE
-PHOTOGRAPHS FROM PLACES OF PRACTICE


22. ULUSLARARASI DEĞİRMENDERE ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU ŞARTNAMESİ

İNDİR ŞARTNAME - PDF

1993 yılından beri kısmen aralıklı olsa da gelenekselleşerek günümüze dek sürdürülen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun yirmiikincisi 01 Haziran 2015 -17 Haziran 2015 tarihleri arasında “Gölcük Vizyon  2023” kapsamında, Gölcük Kent Konseyi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

 

1-GENEL HÜKÜMLER

Madde-1  22. Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu   Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda, 01 Haziran 2015 -17 Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Madde-2  22. Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu   için sanatçılardan,  Değirmendere  için, çevre ile ilişkileri etüd edilmiş mekâna özgü heykeller üretmeleri beklenmektedir.

Madde-3 Uygulama alanlarının görsellerine ve bölgenin tarihi ile ilgili bilgilere  http://gsf.kocaeli.edu.tr/heykelsempozyumu/ adresinden ulaşılabilinir.

Madde-4  Sempozyuma üçü Türkiye’den, üçü yurtdışından olmak üzere altı sanatçı katılacaktır.

Madde-5  Malzeme olarak ahşap (yörenin ağacı olan kestane veya meşe) belirlenmiştir.

Madde-6  Seçici Kurul Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden üç öğretim üyesi, Gölcük Belediyesi’nden bir temsilci ve Gölcük Kent Konseyinden bir temsilci olmak üzere  beş kişiden oluşur.

Madde-7   Bu sempozyuma katılacak sanatçılar, sempozyum için önerilen projeleri,  yapıtlarından oluşan dosya ve özgeçmişleri ile başvuran sanatçılar arasından, seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme  ile   belirlenecektir.

Madde-8  Çalışma kuralları uyarınca kendisine tanınan süre ve mekânda yapıtını gerçekleştiren sanatçılara telif hakkı olarak 3000 Türk Lirası ödenecektir. Söz konusu miktar sempozyumun sonunda katılım belgeleriyle birlikte ödenecektir.

 

Madde-9  Sempozyum basvuru dosyası içeriği ve son basvuru tarihi:

a) Sanatçının özgeçmişi
b) Sempozyum için önerilen heykelin maket görselleri veya çeşitli açılardan desenleri, açıklama raporu.
c) Sanatçının gerçekleştirdiği 5 çalışmayı tanıtan görsel doküman.
d) Heykelin montaj, konum ve yerleşimi ile ilgili bilgi verecek montaj şeması, çizim veya kroki.
e)Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılacaktır. Elden başvuru kabul edilmeyecektir.
f) Sempozyum başvuruları 05  Şubat 2015  ile 20  Mart 2015 tarihleri arasındadır.
g) Belgeler sempozyum@golcuk.bel.tr  adresine e-posta ile gönderilmelidir.

 

Madde-10    Sanatçılar sempozyum süresince gerçekleştirdikleri yapıtlarını Gölcük Belediyesi’nin mülkiyetine bırakacaklar ve bu yapıtlar sempozyumun son üç günü içinde, sanatçıların gözetiminde Gölcük Belediyesi tarafından yerlerine yerleştirilecektir.

Madde-11   Eserlerin bakımı ve onarımı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile yapılacaktır. Eserler hiçbir nedenle satılamayacak ya da bağışlanamayacaktır. Eserlerin kitap veya katalog yapılması için slayt ve fotoğrafların çekilmesi; genel tanıtım filmlerinin yapımı sırasında kullanılmak üzere filmlerin çekilmesi ve bunların basına gönderilmesi yoluyla tanıtım yapılması öncelikle Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü  ve Gölcük Belediyesi  izniyle mümkün olabilecektir. 

Madde-12 Sempozyuma kabul edilen sanatçının, telif ücreti, konaklama, uluslararası ve yurt içi transfer (ekonomi sınıfı uçak bileti) giderleri ve beslenme giderleri proje kapsamında karşılanacaktır.

 Madde-13 Sanatçıların sempozyum tarihleri arasında sağlık sigortalarını kendileri yaptıracaklardır.

 Madde-14  Yapıtların herhangi bir nedenle sempozyum süresi içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda,  
seçici kurulunun değerlendirmesi sonucunda verilen karar uygulanacaktır.

 Madde-15 Uyuşmazlık halinde Kocaeli Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

2- SEMPOZYUMA SEÇİLEN SANATÇILARDAN İSTENEN BELGE VE DOKÜMANLAR

a) Sanatçının özgeçmişi.
b) Sanatçının kendi fotoğrafı
c) Sanatçının kendi sanat görüşünü yansıtan bir açıklama
d) Sanatçının çalışmalarını içeren tanıtıcı görseller (3500 x 2400 pixsel boyutunda, 300 DPI çözünürlükte,  jpg  
veya tiff  dosya olmalıdır).
e) İstenen bu belgelerin tamamı dijital ortamda teslim edilecektir.
f) Sanatçının sempozyumda gerçekleştirmeyi önerdiği yapıtın maketi, maket görselleri veya desenleri, açıklama raporu,  boyut ve teknik hakkında açıklama,  montaj şeması, gerekli malzemeler ve ihtiyaç duyulan yaklaşık ahşap miktarını içeren  belgeler en geç 10 Nisan 2015 tarihine kadar  sempozyum@golcuk.bel.tr  e-posta adresine gönderilmelidir.

 

3- ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde-1 Gölcük Belediyesi her sanatçıya ortalama 30 cm ve 200 cm boyunda iki adet tomruk ahşap verecektir. Ayrıca yapıtların montajı, kaidesi ve bunun için gerekli malzemeler başvuru dosyasında belirtilmiş olması koşuluyla Belediye tarafından karşılanacaktır. (Sanatçı kullanacağı malzemeleri belirlerken, yapıtın açık havada sergileneceğini göz önünde bulundurmalıdır.)

Madde-2 Gölcük Belediyesi sanatçılara sempozyum alanında kullanılmak üzere 220 volt elektrik ve uzatma sistemleri ile çalışma masaları kuracak, ağaçların işlenmesi sırasında ihtiyaç duyulabilecek teknik destek(planyalama, hızar kesim vb) belediye tarafından sağlanacaktır.

Madde-3 Sanatçılar, elektrikli ve küçük el aletleriyle bunların sarf malzemelerini kendileri getirecektir.

Madde-4 Sanatçılara yardımcı olmak üzere Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden 3 öğrenci asistan görevlendirecektir.

Madde-5 Gölcük Belediyesi, sempozyum çalışma saatleri süresince alanda iletişimi sağlamak üzere sürekli bir görevli bulunduracaktır.

Madde-6 Gölcük Belediyesi, sempozyuma katılan sanatçılara, sempozyum süresince oluşabilecek sağlık sorunları için çevresel ve fiziki tedbiri alacaktır, ancak sempozyuma katılan sanatçıların kendi sağlık sigortalarını yaptırmaları zorunludur. Aksi halde; sanatçının başına gelecek bir kazada oluşan hertürlü maddi ve manevi tazminattan  sanatçı kendisi sorumludur.

Madde-7 Gölcük Belediyesi, alanda güvenliği sağlamak için 24 saat güvenlik görevlisi bulunduracaktır.

Madde- 8  Sempozyum süresince yapılan bütün giderler sempozyum bütçesinden karşılanacaktır.

 

 

Madde- Sempozyum takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Başvurular: 05  Şubat 2015  - 20  Mart 2015 
Değerlendirme: 26 Mart 2015              
Sanatçıların Değirmendere’ye gelmesi ve kalacağı yere yerleştirilmeleri: 30-31 Mayıs 2015         
Ahşapların seçimi ve uygulama alanlarının gezilmesi: 1 Haziran 2015          
Basın toplantısı, sanatçıların basına tanıtılması, sempozyum açılışı: 2 Haziran 2015
Yapıtların  bitirilmesi: 17 Haziran 2015
Yapıtların  yerlerine yerleştirilmesi: 16 Haziran 2015
Sempozyum kapanış töreni, fotoğraf sergisi açılışı:17 Haziran 2015  Saat 19:00

Sempozyuma katılmak üzere başvuran sanatçılar, sempozyum şartnamesini ve takvimini kabul etmiş sayılırlar.

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ         GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI        GÖLCÜK KENT KONSEYİ

 

SANATÇI

 

22nd INTERNATIONAL DEĞİRMENDERE ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU WOODEN SCULPTURE SYMPOSIUM SPECIFICATIONS

DOWNLOAD SPECIFICATIONS - PDF

Since 1993, even if intermittent, partly tradition continued until the present day, 22nd International Değirmendere Zühtü Müridoğlu Wooden Sculpture Symposium will be held  between the dates          01 June 2015 - 17 June 2015 as a part of  '2023 Gölcük Vision' under the cooperation of the Gölcük Municipality and Sculpture Department at Kocaeli University Faculty of Fine Arts .

1-GENERAL PROVISIONS

Article-1  22nd International Değirmendere Zühtü Müridoğlu Wooden Sculpture Symposium is going to be performed in “Değirmendere Çınarlık Meydanı” between the dates 01 June 2015- 17 June 2015.

Article-2 The artists who participate in the symposium are expected to produce site specific sculptures for Değirmendere, of which relations with the environment have been examined in advance.
Article-3  Can be accessed through http://gsf.kocaeli.edu.tr/heykelsempozyumu/to the visual material of the places which have been designated for application and knowledge about the history of the Değirmendere.

Article-4  6 artists, including three Turks and three foreigners, are going to attend to the symposium.

Article-5 Material is wooden.(chestnut)

Article-6  The participating artists will be chosen by a jury appointed by the Kocaeli University Faculty of Fine Arts, with two guest jury members representing the Gölcük Municipality.

Article-7 The symposium artists will be selected upon the evaluations to be performed by the selection committee, among the artists of sculpture who applied with projects and personal files suggested for the symposium.

Article-8 Municipality of Gölcük is liable for paying 3000 Turkish Liras  to every artist who performed his work in the determined time period and place according to the working rules. The determined amount is going to be paid at the end of the symposium with the certificate of attendance.

Article-9  Aplication

a) Artist's CV that will not exceed A4

b) The sketches or the photographs of the model of the proposed sculpture for the symposium showing different angles and a short explanation report of the propsed sculpture                                                                                                                                

c) Photographs of the at most 5 of the artist's previous sculptures


d) Montage schema, sketch of the proposed sculpture for the symposium                                         

e) All of these required documents will be delivered in digital format .                                                

f) The symposium application deadlines are  05 February 2015 between 20 March 2015                     

g) The application portfolio are going to be sent to the sempozyum@golcuk.bel.tr  e-mail adresses

 

Article-10 The artists are going to give the their works that they performed during the symposium to Municipality of Gölcük. These works are going to be located to places by Municipality of Gölcük under the supervision of artists.

Article-11 Municipality of Gölcük is going to be responsible for these works and is not going to sell and not going to donate these works by no reason. Municipality of Gölcük and Kocaeli University Faculty of Fine Arts has the right of taking their photography and slide in order to make a book or a catalogue; shooting their film in order to use them during making a general advertising film and introducing them via sending them to media.

Article-12 Transportation (economy class plane tickets), transfer from the airport, accommodation and nutrition expenses are going to be paid by Municipality of Gölcük.

Article-13 Insurance of  artists  will not made by the Municipality of Gölcük .Every artist must be made its own private medical insurance .  In that case, If it any occur accidents to the artists, The artists are responsible  for own insurance.

 Article-14 Artists can not finish work of the dates given for any reason,the decision is a result of evaluation of the executive committee.

Article-15 In the event of disagreement, Kocaeli Courts are authorized.

 

2-REQUIREMENTS FOR ARTİST OF SYMPOSIUM

a)  Artist’s curriculum vitae that will not exceed A4
b)  Artist’s photography
c)  Artist’s explanation including echo the view of own art, that will not exceed A4 paper
d)  Artist’s visual document about his/her works (2400 x 3500 pix, 300 dpi, Jpg or Tiff file)
e)  All of these required documents will be delivered in digital format .
f) The documents including esquisse, images of model of the sculpture which has been proposed for the symposium, explanation report, montage schema, required materials and reguired approximately amount of wood to be used in the proposed artwork  are going to be sent to the sempozyum@golcuk.bel.tr  e-mail adresses till 10 April 2015.

PROVISIONS ABOUT WORKING CONDITIONS

Article-1 Municipality of Gölcük is going to give average 30 cm and 200 cm long two pieces wooden block to the every artist. Also, the montage of the works, its foot and the required equipments are going to be supplied by Municipality of Gölcük provided that they are indicated in the application file. (While choosing the equipments, artist must take into consideration that the work is going to be exhibited outside.)

Article-2 Municipality of Gölcük is going to supply 200 volt electricity and extension cord system, to set the working tables, to plan the required equipments in the symposium area and is going to supply technical support during the wood-working.

Article-3 Artists are going to bring their electrical and mini hand equipments and their consumables.

Article-4 KOU Faculty of Fine Arts sculpture department will commission two assistants to help artists.
Article-5 Municipality of Gölcük is going to apportion a worker continuously in order to get across in the area during the symposium working hours.

Article-6 Municipality of Gölcük is going to make provision for any work accident to every artist during the symposium. But every artist must be made its own private medical insurance .  In that case, If it any occur accidents to the artists, The artists are responsible  for own insurance.

Article-7 Municipality of Gölcük is going to provide security guard to police for 24 hours in the symposium area.

 

 

 

Article-8   Symposium Schedule

The symposium application deadlines: 05  February 2015 between 20 March 2015
Evaluation Date: 26 March 2015
The artist's when arrived to Değirmendere, settlements in to the hotel :30-31 May 2015 
Choice of wood and visit  the places : 01 June 2015
Press conference, acquaint about the artists, the opening of the symposium:  02 June 2015
Finishing of the Works:17 June 2015
Placing of the location specified of the works:16 June 2015
The closing ceremony of the symposium and opening of photo exhibition:17 June 2015  19:00

 

The artists who have applied to participate in this symposium have consented to act on the above principles and regulations.

 

Organizing Committee                                                             Artist

DEĞİRMENDERE TARİHİ

Kocaeli ilinin ilçesi Gölcük’e bağlı bir belde olan  Değirmendere ‘’Yukarı’’ ve  ‘’Aşağı’’ olmak üzere iki yerleşimden oluşur. Değirmendere adını üzerinde 4 adet değirmen bulunan ‘’Değirmendere Deresi’’nden alır. Değirmendere, bugün Yukarı Değirmendere Mahallesi’nin bulunduğu kesimde kurulmuş, Kurtuluş Savaşı sonrasında ise kente sadece denizyolu ile ulaşılabilmesi sebebi ile kentin gelişimi kıyı kesiminde sürmüştür. Aşağı Değirmendere’de (Sahil kısmı) önceleri sadece iskele, mağaza denilen depolar,bir kahve ve 1884 tarihli eski Yalı Camii bulunduğu bilinmektedir. 2013 nüfus sayımına göre  nüfusu 36.743 olan Değirmendere’de bugün yerleşim, İskele ve Yukarı Değirmendere arasında bulunan Değirmen Dere vadi tabanına yayılmıştır.


Aşağı ve Yukarı Değirmendere’nin, Roma ve Bizans dönemlerinde  de yerleşim yeri olduğunu gösteren kalıntılar bulunmaktır. Yüzbaşılar’da bulunan lahitler, Tekelikoy’da bulunan  İmparator Herakliyus tarafından yaptırılmış olan deniz hamamı kalıntıları, İnlibağ ve Kuruşeşme’de kilise kalıntıları, Eskiyalı’dan biraz daha batıda deniz içinde temeller ve bir değirmen taşı, Yukarı Değirmendere Soğuksu’nun batı tarafında bulunan Ayazma bu dönemlere ait kalıntılardır.


Değirmendere, Halıdere, Hisareyn, Örcün, Saraylı ve Ulaşlı’nın bulunduğu bölgenin  1326 yılında Osmanlı egemenliğine geçtiği bilinmektedir. Osmanlı belgelerinde mevcut olan eski Değirmendere’nin, günümüzdeki Yukarı Değirmendere’nin mahallesi ve bölgenin büyük köylerinden biri olduğu görülmektedir.


Kanuni döneminde Rumelihisarı muhafızlarına tımar olarak verilen Değirmendere’de buğday, arpa, yulaf ticaretinin yapıldığı, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde ise Yukarı Değirmendere’ye özgü yetiştirilen kiraz ve Değirmendere Fındığı’nın başta olduğu tarım ağırlıklı bir kimliğe sahip olduğu bilinmektedir.


Şehrin gelişmesine etki eden önemli faktör E-5 Karayolunun bir bağlantısı olan  ve İzmit’i,Bursa ile İzmir’e bağlayan E-130 Karayoludur. E-130 Karayolu, üzerinde bulunan Bursa ve İstanbul şehirleriyle yakın ilişki sağlayarak kentin sanayi açısından da gelişmesine katkı sağlamıştır. Gölcük İzmit’e 19 km, İstanbul’a 128 km, Bursa’ya 120 km, Yalova’ya 45 km uzaklıktadır. İzmit- Karamürsel-Gölcük Deniz otobüslerinin yanı sıra İzmit-Gölcük-Derince-Değirmendere-Körfez-Karamürsel hatlarında deniz ulaşımı sağlanmaktadır.


Başbakanlık Osmanlı arşivi 1523 tarihli kayıtlarında, o zamanlar ikisi bir köy sayılan Değirmendere ve Örcün’de arpa, buğday, yulaf gibi tahıllar ve çeşitli meyveler yetiştirildiği görülmektedir. Bu dönemde üç değirmenin de aktif olduğu anlaşılmaktadır. Köyde bulunan iki hamamın bugün birinin tamamen, diğerinin kısmen yıkıldığı, kitabeli olan çok miktardaki çeşmenin yıktırılarak yokedildiği anlaşılmaktadır.


Değirmendere Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı sonrası 1922’de yanmış, 1924 yılında kent yeniden yapılanma ve onarım sürecine girmiştir. 1926 yılında Gölcük Tersanesi kurulmuştur.
1949 tarihli ‘’Belediyeler Yıllığı’’nda Değirmendere’de üç iskele bulunduğu, İzmit ve Karamürsel arasında  iki vapur ile günde yedi sefer yapıldığı,belediyeye ait üç ahşap iskeleden birine yolcu vapurlarının, diğerlerine ise yüz tona kadar motorların yanaştığı belirtilmektedir.


Gölcük ilçe merkezinin Değirmendere’ye nakli sebebiyle, 1944 tarihinde belediye kurulmuş ve 1955 yılında Yalı Değirmendere’nin merkezi olmuştur. 1947’de haritası oluşturulmuştur. 1950 yılında ilk imar planı yapılmış, 1953’de haritaya yeni bölgeler eklenmiştir. 


Göçlerle birlikte bölgedeki yapılaşma artmış, 1972 ve 1986 yılında revize edilen imar planı ile Yalı Mahallesi gibi yeni yapılaşma alanları oluşturulmuştur.


Kent merkezinde, içinde yüzyıllık çınar ağaçları bulunan Değirmendere Çınarlık Meydanı yer alır.  Hizmet sektörüne ait mekanlar ile çevrelenmiş Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda, 1993 yılından beri kısmen aralıklı  olarak  uygulamalı ahşap heykel sempozyumu  gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin en uzun soluklu olan uygulamalı heykel sempozyumu Uluslararası Zühtü Müridoğlu  Ahşap Heykel Sempozyumu’na yurtiçi ve yurtdışından birçok sanatçı katılmıştır.


17 Ağustos 1999 depremini çok  ağır yaşayan Değirmendere’de, çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmıştır. Deprem sonrasında yapılan imar planı revizyonu ile kentsel gelişim, mevcut yerleşim güneyine kaydırılmıştır.


Değirmendere meydanı ve iskele çevresinde çocuk oyun alanı, kıyı şeridi boyunca, toplanma alanları ve yürüyüş yolları gibi rekreasyon alanları yer almaktatır.

 

 

HISTORY OF DEGIRMENDERE

Değirmendere which is a town of the Gölcük district of the province of Kocaeli is separated into two settlements, namely the lower and the upper part. Değirmendere takes its name from Değirmendere river on which four  mills are located. Değirmendere has been first set up on the site where upper Değirmendere is located today but its development has continued on the coastal line in the aftermath of the Turkish War of Independence since the only means of access to the town was sea. It is well known that at the beginning there were only a wharf, storehouses, a cafe and the Yalı Mosque of which construction dates back to 1884 in lower Değirmendere (the coastal line). Değirmendere, of which population is 36.743 according to the census made in 2013 is today spread along the valley plain of Değirmendere river which is between the wharf and Upper Değirmendere.


There are remains that show that lower and upper Değirmendere were settlement areas during the Roman and Byzantium periods. The tombs found in Yüzbaşılar, the remains of the sea bath which have been let built by the empire Heraclius, the remains of the church in İnlibağ and Kuruçesme, foundations inside the sea and a millstone somewhat on the west of Eskiyalı and Ayazma on the west of Soğuksu/ Upper Değirmendere are remains that belong to those periods.


It is now known that the region in which Değirmendere is located passed to the Ottoman rule in the year 1326. When we have a look at the Ottoman documents we see that the old Değirmendere shown on those documents is a quieter of upper Değirmendere of today and one of the biggest villages of the region.


It is well known that wheat, barley and oat were being traded in Değirmendere which has been given to the guards of Rumelihisarı as fiefdom during the reign of Sultan Kanuni and the town has been characterized by agricultural activities during the Ottoman and Republican eras especially thanks to the species of cherries and nuts which are grown only in that region. Partly apple and peas of Sting and Golden species are being grown in the region today. Local people have cherry Gardens and vineyards in the villages and slope areas of the settlement.


The most important factor that contributes to the development of the city is E-130 highway which is an approach road of E-135 highway and connects İzmit to Bursa and İzmir. E-130 highway has made a contribution to the industrial development of the city by making it possible to have close access to the cities such as Bursa and Istanbul which are are situated on it. Gölcük is 19, 128, 120 and 45 km away from İzmit, Istanbul, Bursa and Yalova respectively. Besides the sea buses operating between İzmit, Karamursel and Gölcük, sea transport is also available on the lines İzmit-Gölcük-Derince-Değirmendere-Körfez-Karamürsel.


When we have a look in the records of the Ottoman archives of the Prime Ministerial dated 1523 we see that various cereals like barley, wheat and oat are being grown in Değirmendere and Örcün which were regarded as a single village during those times. It is understood that all three mills were active during that period. It is further understood that out of the two Turkish baths in the village one was totally and the other one was partly demolished today and many fountains with inscriptions have been removed by being demolished.
Değirmendere has been burnt down in the year 1922 in the aftermath of the first world war and the Turkish War of Independence and has entered into a process of restoration and restructuring in the year 1924. Gölcük shipyard has been built in the year 1926.


In the yearbook of municipalities dated 1949 it is stated that there are three wharfs in Değirmendere, seven cruises are made between Izmit and Karamürsel with two ships every day and passenger ships berths one of the three wooden wharfs belonging to the municipality while boats with a capacity of up to 100 tons berths the other two wharfs.


A municipality has been founded in the year 1944 as a result of the transfer of the district centre of Gölcük to Değirmendere and Yalı has become the centre of Değirmendere in the year 1955. A map of Değirmendere has been prepared in 1947. The first zoning plan has been prepared in 1950 while new regions have been added to the map in 1953.


Construction of housing units has increased along with the immigrations and new settlement areas like Yalı quarter have been formed as a result of the revision of the zoning plan in the year 1972 and 1986.


There is a square in the town center which is called the Değirmendere Square of Çınarlık (Değirmendere Square of Sycamores) surrounded by service sector units and in which an applied wooden sculpture symposium is organised sometimes with intervals since 1993. Many local and foreign artists have participated in International Zühtü Müridoğlu Wooden Sculpture Symposium which is the most long-running applied sculpture symposium in Turkey.


Değirmendere   has suffered quite severe losses of human lives and property as a result of the earthquake of August 17, 1999 and development of the town has been shifted to the South of the existing settlement as a result of the revision in the zoning plan that has been made in the aftermath of the earthquake.


There are children playing grounds in Değirmendere square and around the wharf as well as recreation areas like meeting places and walking trails along the coastal line.


 

UYGULAMA ALANLARININ GÖRSELLERİ
(PHOTOGRAPHS FROM PLACES OF PRACTICE)

1-1

 

1-2 1-3
1-4

 

2-1 2-2
2-3

 

3-1 3-2
4

 

5 5-1
6

 

6-1 7
7-1 8 8-1