ULUSLARARASI DEĞİRMENDERE ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU


25. ULUSLARARASI DEĞİRMENDERE ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU

-SEMPOZYUM ŞARTNAMESİ
-DEĞİRMENDERE TARİHİ
-UYGULAMA ALANLARININ GÖRSELLERİ


25nd INTERNATIONAL DEĞİRMENDERE ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU WOODEN SCULPTURE SYMPOSIUM

-SYMPOSIUM SPECIFICATIONS

-HISTORY OF DEGIRMENDERE
-PHOTOGRAPHS FROM PLACES OF PRACTICE25. ULUSLARARASI DEĞİRMENDERE ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU AHŞAP HEYKEL SEMPOZYUMU ŞARTNAMESİ

İNDİR ŞARTNAME - PDF >>

1993 yılından beri kısmen aralıklı olsa da gelenekselleşerek günümüze dek sürdürülen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun yirmi beşincisi 23/Haziran/ 2018 - 7/Temmuz/ 2018 tarihleri arasında “Gölcük Vizyon 2023” kapsamında, Gölcük Kent Konseyi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecektir.
1-GENEL HÜKÜMLER
Madde-1 25. Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda, 23/Haziran/ 2018 - 7/Temmuz/ 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Madde-2 25. Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu için sanatçılardan, Değirmendere için, çevre ile ilişkileri etüd edilmiş mekâna özgü heykeller üretmeleri beklenmektedir.
Madde-3 Uygulama alanlarının görsellerine ve bölgenin tarihi ile ilgili bilgilere
http://gsf.kocaeli.edu.tr/heykelsempozyumu/ adresinden ulaşılabilinir.
Madde-4 Sempozyuma üçü Türkiye’den, üçü yurtdışından olmak üzere altı sanatçı katılacaktır.
Madde-5 Malzeme olarak ahşap (yörenin ağacı olan kestane veya meşe) belirlenmiştir.
Madde-6 Seçici Kurul Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden üç öğretim üyesi, Gölcük Belediyesi’nden bir temsilci ve Gölcük Kent Konseyinden bir temsilci olmak üzere beş kişiden oluşur.
Madde-7 Bu sempozyuma katılacak sanatçılar, sempozyum için önerilen projeleri, yapıtlarından oluşan dosya ve özgeçmişleri ile başvuran sanatçılar arasından, seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme ile belirlenecektir.
Madde-8 Çalışma kuralları uyarınca kendisine tanınan süre ve mekânda yapıtını gerçekleştiren sanatçılara telif hakkı olarak 5000 Türk Lirası ödenecektir. Söz konusu miktar sempozyumun sonunda katılım belgeleriyle birlikte ödenecektir.
Madde-9 Sempozyum başvuru dosyası içeriği ve son başvuru tarihi: 01 MAYIS 2018
a) Sanatçının özgeçmişi
b) Sempozyum için önerilen heykelin YÜKSEKLİĞİ  EN UZUN 160 CM OLMALIDIR. Maket görselleri  veya çeşitli açılardan desenleri, açıklama raporu.
c) Sanatçının gerçekleştirdiği 5 çalışmayı tanıtan görsel doküman.
d) Heykelin montaj, konum ve yerleşimi ile ilgili bilgi verecek montaj şeması, çizim veya kroki.
e)Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılacaktır. Elden başvuru kabul edilmeyecektir.
f) Sempozyum başvuruları 01 NİSAN 2018 ile 01 MAYIS  2018 tarihleri arasındadır.
g) Belgeler sempozyum@golcuk.bel.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir.
Madde-10 Sanatçılar sempozyum süresince gerçekleştirdikleri yapıtlarını Gölcük Belediyesi’nin mülkiyetine bırakacaklar ve bu yapıtlar sempozyumun son üç günü içinde, sanatçıların gözetiminde Gölcük Belediyesi tarafından yerlerine yerleştirilecektir.
Madde-11 Eserlerin bakımı ve onarımı Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile yapılacaktır. Eserler hiçbir nedenle satılamayacak ya da bağışlanamayacaktır. Eserlerin kitap veya katalog yapılması için slayt ve fotoğrafların çekilmesi; genel tanıtım filmlerinin yapımı sırasında kullanılmak üzere filmlerin çekilmesi ve bunların basına gönderilmesi yoluyla tanıtım yapılması öncelikle Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Gölcük Belediyesi izniyle mümkün olabilecektir.
Madde-12 Sempozyuma kabul edilen sanatçının, telif ücreti, konaklama, uluslararası ve yurt içi transfer (ekonomi sınıfı uçak bileti) giderleri ve beslenme giderleri proje kapsamında karşılanacaktır.
Madde-13 Sanatçıların sempozyum tarihleri arasında sağlık sigortalarını kendileri yaptıracaklardır.
Madde-14 Yapıtların herhangi bir nedenle sempozyum süresi içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda, seçici kurulunun değerlendirmesi sonucunda verilen karar uygulanacaktır.
Madde-15 Uyuşmazlık halinde Kocaeli Mahkemeleri yetkili olacaktır.
2- SEMPOZYUMA SEÇİLEN SANATÇILARDAN İSTENEN BELGE VE DOKÜMANLAR
a) Sanatçının özgeçmişi.
b) Sanatçının kendi fotoğrafı
c) Sanatçının kendi sanat görüşünü yansıtan bir açıklama
d) Sanatçının çalışmalarını içeren tanıtıcı görseller (3500 x 2400 pixsel boyutunda, 300 DPI çözünürlükte, jpg veya tiff dosya olmalıdır).
e) İstenen bu belgelerin tamamı dijital ortamda teslim edilecektir.
f) Sanatçının sempozyumda gerçekleştirmeyi önerdiği yapıtın maketi, maket görselleri veya desenleri, açıklama raporu, boyut ve teknik hakkında açıklama, montaj şeması, gerekli malzemeler ve ihtiyaç duyulan yaklaşık ahşap miktarını içeren belgeler en geç 01 MAYIS 2018 tarihine kadar sempozyum@golcuk.bel.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
3- ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde-1 Gölcük Belediyesi her sanatçıya ortalama 30 cm ve 200 cm boyunda iki adet tomruk ahşap verecektir. Ayrıca yapıtların montajı, kaidesi ve bunun için gerekli malzemeler başvuru dosyasında belirtilmiş olması koşuluyla Belediye tarafından karşılanacaktır. (Sanatçı kullanacağı malzemeleri belirlerken, yapıtın açık havada sergileneceğini göz önünde bulundurmalıdır.)
Madde-2 Gölcük Belediyesi sanatçılara sempozyum alanında kullanılmak üzere 220 volt elektrik ve uzatma sistemleri ile çalışma masaları kuracak, ağaçların işlenmesi sırasında ihtiyaç duyulabilecek teknik destek(planyalama, hızar kesim vb) belediye tarafından sağlanacaktır.
Madde-3 Sanatçılar, elektrikli ve küçük el aletleriyle bunların sarf malzemelerini kendileri getirecektir.
Madde-4 Sanatçılara yardımcı olmak üzere Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden 3 öğrenci asistan görevlendirecektir.
Madde-5 Gölcük Belediyesi, sempozyum çalışma saatleri süresince alanda iletişimi sağlamak üzere sürekli bir görevli bulunduracaktır.
Madde-6 Gölcük Belediyesi, sempozyuma katılan sanatçılara, sempozyum süresince oluşabilecek sağlık sorunları için çevresel ve fiziki tedbiri alacaktır, ancak sempozyuma katılan sanatçıların kendi sağlık sigortalarını yaptırmaları zorunludur. Aksi halde; sanatçının başına gelecek bir kazada oluşan her türlü maddi ve manevi tazminattan sanatçı kendisi sorumludur.
Madde-7 Gölcük Belediyesi, alanda güvenliği sağlamak için 24 saat güvenlik görevlisi bulunduracaktır.
Madde- 8 Sempozyum süresince yapılan bütün giderler sempozyum bütçesinden karşılanacaktır.
Madde- 9 Sempozyum takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
SEMPOZYUM TAKVİMİ
23 Haziran / 7 Temmuz 2018
Başvurular: 01 Nisan  2018- 01 Mayıs  2018
Değerlendirme: 8 mayıs 2018
Sanatçıların Değirmendere’ye gelmesi ve kalacağı yere yerleştirilmeleri: 20-21 Haziran 2018
Ahşapların seçimi ve uygulama alanlarının gezilmesi: 22 Haziran 2018
Basın toplantısı, sanatçıların basına tanıtılması, sempozyum açılışı: 23 Haziran 2018
Yapıtların bitirilmesi: 5 Temmuz 2018
Yapıtların yerlerine yerleştirilmesi: 6 Temmuz 2018
Sempozyum kapanış töreni, fotoğraf sergisi açılışı: 7 Temmuz 2018 Saat 19:00
Sempozyuma katılmak üzere başvuran sanatçılar, sempozyum şartnamesini ve takvimini kabul etmiş sayılırlar.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                     SANATÇI
GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                   

GÖLCÜK KENT KONSEYİ           

 

 

 

25rd INTERNATIONAL DEĞİRMENDERE ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU WOODEN SCULPTURE SYMPOSIUM SPECIFICATIONS

DOWNLOAD SPECIFICATIONS - PDF >>

Since 1993, even if intermittent, partly tradition continued until the present day, 25th
International Değirmendere Zühtü Müridoğlu Wooden Sculpture Symposium will be
held between the dates 23 June 2018 -07 July 2018 as a part of '2023 Gölcük Vision' under the
cooperation of the Gölcük Municipality and Sculpture Department at Kocaeli University
Faculty of Fine Arts .

1-GENERAL PROVISIONS

Article-1 25th International Değirmendere Zühtü Müridoğlu Wooden Sculpture Symposium is going to be performed in “Değirmendere Çınarlık Meydanı” between the dates 23 June
2018 -07 July 2018.

Article-2 The artists who participate in the symposium are expected to produce site specific sculptures for Değirmendere, of which relations with the environment have been examined in advance.
Article-3 Can be accessed through http://gsf.kocaeli.edu.tr to the visual material of the places which have been designated for application and knowledge about the history of the Değirmendere.

Article-4 6 artists, including three Turks and three foreigners, are going to attend to the symposium.

Article-5 Material is wood.

Article-6 Municipality of Gölcük is liable for paying 5000 Turkish Liras to every artist who performed his work in the determined time period and place according to the working rules. The determined amount is going to be paid at the end of the symposium with the certificate of attendance.

Article-7 The symposium artists will be selected upon the evaluations to be performed by the selection committee, among the artists of sculpture who applied with projects and personal files suggested for the symposium.

Article-8 Application The application portfolios, which will be the base of choice for the jury regarding the participating artists, must contain the following:
a) Artist’s curriculum vitae that will not exceed A4 b) Artist’s photography
c) Visual documentation of the artist’s 5 previous works in jpeg format
d) The sketches, model or the photograph of the model of the proposed artwork for the symposium, showing different angles, explanation report (please explanation of the proposed
artwork relations with the environment), the mounting sketch, an explanation approximately amount of wood and type of additional material to be used in the proposed artwork.
e) The proposed artwork THE LONGEST HEIGHT DIMENSION MUST BE 160 CM. for the symposium
f) E-mail address for communication.
Article-9 The application portfolio not excluding 1.5 MB in total, including all of the
documents listed above must be sent to the following address before 01 May  2018 via email:
sempozyum@golcuk.bel.tr


Article-10 The documents in the portfolios may be used in press releases, the symposium catalog which will be published at a later date, and similar publications.

 

 

Article-11 The artists are going to give the their works that they performed during the symposium to Municipality of Gölcük. These works are going to be located to places by Municipality of Gölcük under the supervision of artists.

Article-12 Municipality of Gölcük is going to be responsible for these works and is not going to sell and not going to donate these works by no reason. Municipality of Gölcük and Kocaeli University Faculty of Fine Arts has the right of taking their photography and slide in order to make a book or a catalogue; shooting their film in order to use them during making a general advertising film and introducing them via sending them to media.

Article-13 Transportation (economy class plane tickets), transfer from the airport, accommodation and nutrition expenses are going to be paid by Municipality of Gölcük.

Article-14 Insurance of artists will not made by the Municipality of Gölcük .Every artist must be made its own private medical insurance . In that case, If it any occur accidents to the
artists, The artists are responsible for own insurance.

Article-15 Artists can not finish work of the dates given for any reason,the decision is a result of evaluation of the executive committee.

Article-16 In the event of disagreement, Kocaeli Courts are authorized.

 

PROVISIONS ABOUT WORKING CONDITIONS

Article-1 Municipality of Gölcük is going to give average 30 cm and 200 cm long two pieces wooden block to the every artist. Also, the montage of the works, its foot and the required equipments are going to be supplied by Municipality of Gölcük provided that they are indicated in the application file. (While choosing the equipments, artist must take into consideration that the work is going to be exhibited outside.)

Article-2 Municipality of Gölcük is going to supply 200 volt electricity and extension cord system, to set the working tables, to plan the required equipments in the symposium area and is going to supply technical support during the wood-working.

Article-3 The artists should bring along their own cutting and polishing machine, small electrical equipment and tools, and the related expenditure materials.

Article-4 KOU Faculty of Fine Arts sculpture department will commission three assistants to help artists.
Article-5 Municipality of Gölcük is going to apportion a worker continuously in order to get across in the area during the symposium working hours.


Article-6 Municipality of Gölcük is going to make provision for any work accident to every artist during the symposium. But every artist must be made its own private medical insurance
. In that case, If it any occur accidents to the artists, The artists are responsible for own
insurance.

Article-7 Municipality of Gölcük is going to provide security guard to police for 24 hours in the symposium area.

Article-8 The Symposium Calendar

1 April 2018 – Symposium application deadline.
9 May 2018 – The announcement of results by e-mail to the applicants.
10 June 2017 - Deadline for sending in preferred date of travel. Participating artists must
provide their preferred dates of travel.
21 June 2018 - Arrival of artists, and transfer to accomodation.
22 June 2018- Choice of wood and visit the places
23 July 2018 at 10:00 - Opening ceremony.The beginning of the symposium.
05 July 2018 - Finishing of the Works
06 July 2018 - Placing of the location specified of the works
07 July 2017 at 19:00 -Closing ceremony. The delivery of the certificates ofparticipation, payment of the copyright sums.
08 July 2018 - Departure from Kocaeli.

 

 

The artists who have applied to participate in this symposium have consented to act on the above principles and regulations.

 

 

Organizing Committee Artist


 

HISTORY OF DEGIRMENDERE

Değirmendere which is a town of the Gölcük district of the province of Kocaeli is separated into two settlements, namely the lower and the upper part. Değirmendere takes its name from Değirmendere river on which four  mills are located. Değirmendere has been first set up on the site where upper Değirmendere is located today but its development has continued on the coastal line in the aftermath of the Turkish War of Independence since the only means of access to the town was sea. It is well known that at the beginning there were only a wharf, storehouses, a cafe and the Yalı Mosque of which construction dates back to 1884 in lower Değirmendere (the coastal line). Değirmendere, of which population is 36.743 according to the census made in 2013 is today spread along the valley plain of Değirmendere river which is between the wharf and Upper Değirmendere.


There are remains that show that lower and upper Değirmendere were settlement areas during the Roman and Byzantium periods. The tombs found in Yüzbaşılar, the remains of the sea bath which have been let built by the empire Heraclius, the remains of the church in İnlibağ and Kuruçesme, foundations inside the sea and a millstone somewhat on the west of Eskiyalı and Ayazma on the west of Soğuksu/ Upper Değirmendere are remains that belong to those periods.


It is now known that the region in which Değirmendere is located passed to the Ottoman rule in the year 1326. When we have a look at the Ottoman documents we see that the old Değirmendere shown on those documents is a quieter of upper Değirmendere of today and one of the biggest villages of the region.


It is well known that wheat, barley and oat were being traded in Değirmendere which has been given to the guards of Rumelihisarı as fiefdom during the reign of Sultan Kanuni and the town has been characterized by agricultural activities during the Ottoman and Republican eras especially thanks to the species of cherries and nuts which are grown only in that region. Partly apple and peas of Sting and Golden species are being grown in the region today. Local people have cherry Gardens and vineyards in the villages and slope areas of the settlement.


The most important factor that contributes to the development of the city is E-130 highway which is an approach road of E-135 highway and connects İzmit to Bursa and İzmir. E-130 highway has made a contribution to the industrial development of the city by making it possible to have close access to the cities such as Bursa and Istanbul which are are situated on it. Gölcük is 19, 128, 120 and 45 km away from İzmit, Istanbul, Bursa and Yalova respectively. Besides the sea buses operating between İzmit, Karamursel and Gölcük, sea transport is also available on the lines İzmit-Gölcük-Derince-Değirmendere-Körfez-Karamürsel.


When we have a look in the records of the Ottoman archives of the Prime Ministerial dated 1523 we see that various cereals like barley, wheat and oat are being grown in Değirmendere and Örcün which were regarded as a single village during those times. It is understood that all three mills were active during that period. It is further understood that out of the two Turkish baths in the village one was totally and the other one was partly demolished today and many fountains with inscriptions have been removed by being demolished.
Değirmendere has been burnt down in the year 1922 in the aftermath of the first world war and the Turkish War of Independence and has entered into a process of restoration and restructuring in the year 1924. Gölcük shipyard has been built in the year 1926.


In the yearbook of municipalities dated 1949 it is stated that there are three wharfs in Değirmendere, seven cruises are made between Izmit and Karamürsel with two ships every day and passenger ships berths one of the three wooden wharfs belonging to the municipality while boats with a capacity of up to 100 tons berths the other two wharfs.


A municipality has been founded in the year 1944 as a result of the transfer of the district centre of Gölcük to Değirmendere and Yalı has become the centre of Değirmendere in the year 1955. A map of Değirmendere has been prepared in 1947. The first zoning plan has been prepared in 1950 while new regions have been added to the map in 1953.


Construction of housing units has increased along with the immigrations and new settlement areas like Yalı quarter have been formed as a result of the revision of the zoning plan in the year 1972 and 1986.


There is a square in the town center which is called the Değirmendere Square of Çınarlık (Değirmendere Square of Sycamores) surrounded by service sector units and in which an applied wooden sculpture symposium is organised sometimes with intervals since 1993. Many local and foreign artists have participated in International Zühtü Müridoğlu Wooden Sculpture Symposium which is the most long-running applied sculpture symposium in Turkey.


Değirmendere   has suffered quite severe losses of human lives and property as a result of the earthquake of August 17, 1999 and development of the town has been shifted to the South of the existing settlement as a result of the revision in the zoning plan that has been made in the aftermath of the earthquake.


There are children playing grounds in Değirmendere square and around the wharf as well as recreation areas like meeting places and walking trails along the coastal line.


 

UYGULAMA ALANLARININ GÖRSELLERİ
(PHOTOGRAPHS FROM PLACES OF PRACTICE)

1-1

 

1-2 1-3
1-4

 

2-1 2-2
2-3

 

3-1 3-2
4

 

5 5-1
6

 

6-1 7
7-1 8 8-1
     
     
     
     


Eski yıllara ait sempozyum bilgilerini Sempozyum Arşivi'nde bulabilirsiniz >>