HEYKEL BÖLÜMÜ

HEYKEL BÖLÜMÜ TANITIM VİDEOSUAMAÇ

Heykel disiplininin geleneksel teknik beceri ve yöntem bilgilerine sahip, bu bilgileri uygulayabilen, yorumlayabilen ve yeni bir kavramlar ortaya koyabilen, başta taş, ahşap ve metal olmak üzere, farklı malzeme seçkileri ile heykel üretebilen heykeltıraşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, çağdaş yöntemleri, sanatsal üretimlerinde kullanabilen, bulunduğu dönemin sanatsal üretimlerini okuyabilen, üretmiş olduğu heykelleri kavramsal boyutta tartışabilen, farklı sanat disiplinleri ile içinde yer aldığı heykel disiplini arasında geçirgenlik sağlayabilen mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.


MİSYON

Bölümümüz, Ulusal ve Uluslar arası sanat platformlarında, heykel üretimleri içerisinde dikkat çeken, ortaya koymuş oldukları heykel üretimleri ile farklılık yaratan, sanatsal ve kültürel anlamda yeni etkileşimler geliştirebilen, sanatın evrensel dünyasında yer edinebilen, kuşaklar arası devamlılık sağlayan heykeltıraşlar yetiştiren bir eğitim çizgisine ulaşmayı misyon edinmiştir.


VİZYON

Günümüz sanat üretimlerinin endüstri ile çoğalan iş birlikleri her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır. Disiplinlerarası sanat üretimlerinin bir gereği olarak, tasarım, sanat ve bilimin güçlü bağlar ile yaşama sunmuş olduğu yeni öneriler, sanat üretimlerini şimdiye değin etkilediği gibi, şüphesiz geleceğin sanat sorunsallarını da kökten etkileyecektir. Üniversitemizin, ülkemizin önemli bir sanayi kenti olan Kocaeli içerisinde konumlanması, güçlü ve öncü pek çok yeni olanakların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Kentimizin bu yapısından hareketle, “Heykel Bölümü” sanayi kentinin yanı sıra, sanat ile sanayi iş birliklerini çoğaltarak, Kocaeli Kenti’ni ulusal ve uluslar arası alanda, bir sanat merkezine dönüştürmeyi vizyon edinmiştir.


Kabul Koşulları

Heykel Bölümü, Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır.


Mezuniyet Koşulları

Heykel Bölümü öğrencilerinin, bölümümüzden mezun olabilmesi için, 8 yarıyıl sonunda 240 Akts ‘yi başarı ile tamamlaması gerekmektedir.


Bölüm Akademik Kadrosu

Doç. Dr. Hünkar YILMAZ IANIELLO(Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi H. Yarkın BİÇER(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğr. Gör. (Doç. Dr.) Metin KAR (Bölüm Başkan Yardımcısı)


Doç. Ceyhun KONAK

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Zekeriya ERDİNÇ

Arş. Gör. (Doç.) Arzu PARTEN

Arş. Gör. Şeref Arda ERBAŞ


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors