Hakkımızda

Hakkımızda

Dünden Bugüne Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

1992'de kurulan Kocaeli Üniversitesinin sanatla ilişkili ilk akademik birimi, Rektörlüğe bağlı olarak 1993'te Anıtpark Yerleşkesi’nde faaliyete geçirilen “Güzel Sanatlar Bölümü” olmuştur. Resim, müzik, heykel, grafik, sinema, sahne tasarımı ve sanat tarihi alanlarından öğretim görevlileri Güzel Sanatlar Fakültesi kuruluncaya kadar bu bölümde hizmet vermişlerdir. Bölüm, o dönemde Kocaeli Üniversitesinin lisans programlarında seçmeli olarak açılan Resim ve Müzik gibi sanat derslerini ve Sanat Tarihi zorunlu dersini yürütmenin yanı sıra, üniversitenin kültür sanat faaliyetlerini düzenleme işlevini de görmüştür. Bu amaçla bugünkü Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin girişinde “Kocaeli Üniversitesi Sanat Galerisi” oluşturulmuş, bu galeride düzenlenen kişisel ya da karma sergilerde birçok değerli sanatçının eserleri sergilenmiştir. Diğer taraftan yine Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda büyük ilgi gören halka açık sinema gösterileri gerçekleştirilmiştir.

Güzel Sanatlar Fakültesi 1996'da kurucu dekanımız Prof.Dr. Ünal Demirarslan öncülüğünde kurulmuştur. Kuruluşun ardından, Fakültemizin öncülü sayılabilecek “Güzel Sanatlar Bölümü” lağvedilmiş ve buradaki personel Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine aktarılmıştır.

Fakültemizin ilk kurulduğu yer Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi’dir. 1997-98 döneminde alınan ilk öğrencilerle Arslanbey’de eğitime başlanmış; ancak 1999 depremi nedeniyle burada sadece iki yıl kalınabilmiştir.

1999 depreminde Arslanbey’deki binanın ağır hasar görmesinden dolayı, aynı yıl Hereke’ye, buradaki eski Sümerbank lojmanlarının onarılmasıyla oluşturulan Borusan Yerleşkesi’ne taşınılmıştır.

2011 yılında ise, Fakültemizin Anıtpark Yerleşkesi’ne taşınma süreci başlamıştır. İlk aşamada 2011'de Grafik, Fotoğraf, Müzik, Resim, Seramik ve Temel Eğitim bölümleri Anıtpark'a taşınmış; bir yıl sonra 2012'de de, Hereke'de bırakılan Heykel ve Sahne Sanatları bölümleri Anıtpark’a taşınarak süreç tamamlanmıştır.

Fakültemizin akademik birimlerinin tarihçesi ise şöyledir:

1997-98 ders yılında Resim, Müzik ve Fotoğraf olmak üzere ilk önce 3 bölüme öğrenci alınmış; bir yıl sonra bu bölümler arasına İç Mimarlık Bölümü de eklenmiştir.

2002’de gerçekleştirilen dönüşümle, fakültenin bölümleri,

1. Plastik Sanatlar
• Resim Anasanat Dalı
• Heykel Anasanat Dalı

2. Fotoğraf ve Grafik Sanatları
• Fotoğraf Anasanat Dalı
• Grafik Anasanat Dalı

3. Müzik

4. İç Mimarlık

olarak yeniden yapılandırılırken, Heykel ve Grafik de anasanat dalı olarak kurulmuştur.

2004 yılında bölümlerimiz arasına Sahne Sanatları Bölümü eklenmiş, Dramatik Yazarlık, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı olmak üzere kendisine bağlı üç anasanat dalı bulunan bu bölüm, kuruluş çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2006’da ilk öğrencilerini almıştır.

2006’da Plastik Sanatlar Bölümü kapatılmış; Resim ve Heykel anasanat dalları Resim ve Heykel bölümlerine dönüştürülmüş; aynı şekilde Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü de kapatılarak, Grafik ve Fotoğraf anasanat dalları Grafik ve Fotoğraf bölümlerine dönüştürülmüştür.

Aynı yıl kurulan Seramik Bölümü de bir yıl sonra ilk öğrencilerini almıştır.

İç Mimarlık Bölümü ise 2005-2006 eğitim-öğretim yılı sonunda fakültemizden ayrılarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesine bağlanmıştır.

2008’de ise Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü kurulmuştur.

2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren Fakültemizin akademik birimleri şu şekilde yapılanmıştır:

1. Fotoğraf Bölümü

2. Geleneksel Türk Sanatları

3. Grafik Tasarım Bölümü

4. Heykel Bölümü

5. Müzik Bölümü
• Müzikoloji Anabilim Dalı
• Performans Anasanat Dalı

6. Resim Bölümü

7. Sahne Sanatları Bölümü
• Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
• Oyunculuk Anasanat Dalı
• Sahne Tasarımı Anasanat Dalı

8. Seramik Bölümü

9. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

10. Temel Eğitim Bölümü

Bugün, 10 ayrı programda lisans diploması vermekteyiz. Lisans programlarımızın yanı sıra, Fakültemizce yürütülen yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarımız ise şunlardır:

• Dramatik Sanatlar Disiplinler arası Yüksek Lisans programı
• Heykel Yüksek Lisans programı
• Performans Yüksek Lisans programı
• Resim Yüksek Lisans programı
• Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik programı

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra, ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, buluşma gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yapmayı önceliyor; bu türden görünürlüğü yüksek, etkileşimli ortamların, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız kadar, bulunduğumuz bölgede bizi saran sivil doku için de ufuk açıcı olduğuna inanıyoruz.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors