Güncel Haberler >>
Haber Arşivi >>

Kennesaw State Üniversitesi'nde Çağdaş Türk Sanatı Günleri

2.Şubat.2011


(GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ 4–12 ŞUBAT 2011 TARİHLERİ ARASINDA KENNESAW STATE ÜNİVERSİTESİ SANAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTULAR ) Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kennesaw State Üniversitesi Sanat Fakültesi arasında 2009 yılından bu yana devam eden işbirliği programı kapsamında, 4–12 Şubat 2011 tarihlerinde fakültemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. Sema Göktaş, Doç. Dr. Safa Yeprem, Yard. Doç. Safiye Başar tarafından Kennesaw State Üniversitesi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Kennesaw State Üniversitesi Sanat Fakültesi ile 2009 yılında başlatmış olduğu işbirliğinin ilk ayağında, Eylül 2009’da Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müze ve Sanat Galerisi’nde, Kennesaw State Üniversitesi Sanat Fakültesi öğrenci sergisi açıldı. Mayıs 2010’da ise her iki üniversitenin öğrencileri Hereke Yerleşkesi’nde bir hafta süren ortak bir atölye gerçekleştirerek Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nün dış cephesinde duvar resmi çalışması yaptılar. Öğretim üyelerimizin Kennesaw State Üniversitesi’ni ziyareti ve orada gerçekleştirdikleri etkinlikler de Güzel Sanatlar Fakultesi’nin eğitimde uluslararası işbirliğine verdiği önemin bir göstergesi niteliğinde. Ziyaret kapsamında öncelikle, öğretim üyelerimizin ve Kennesaw State Üniversitesi Sanat Fakültesi Dekanı Prof. Joseph D. Meeks, Görsel Sanatlar Bölümü Başkanı Prof. Joe A. Thomas, Müzik Bölümü Başkanı Prof. Harry E. Price, Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. John S. Gentile, Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Linda Hightower, Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Karen Robinson ile Müzik Bölümü öğretim üyesi Doç. Edward Eanes’ın da katıldığı ortak bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, süreç değerlendirilerek işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da genişletilip sürdürebilmesinin olanakları üzerinde duruldu. Daha sonra, belirlenen akademik ve sanatsal etkinlikler programı çerçevesinde, Fakültemiz Dekan Yardımcısı ve Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sema Göktaş, Kennesaw Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri için iki ayrı oturumdan oluşan bir “Oyun Yazarlığı” atölyesi gerçekleştirdi ve “Çağdaş Türk Tiyatrosu” konulu bir de konferans verdi. Atölyenin ilk oturumunda, Sahne Sanatları Bölümü öğrencileriyle birlikte, bölümün öğretim elemanlarından yönetmen Karen Robinson ve oyun yazarı Margaret Baldwin’in de gözlemci olarak katıldığı yazarın malzemesiyle arasındaki “kan bağı” üzerinde duruldu. Katılımcıların atölyeye hazırlık olarak önceden seçip getirdiği malzemeler analiz edilerek sezgisel bile olsa seçilen malzemenin yazarın geldiği yer, yürüdüğü yol, hayattaki tercihleri ve duruşu ile ilişkili olduğu hakkında tartışmalar yürütüldü. Son olarak yazarın tanıdığı malzemeyle çalışmasının olumlu-olumsuz yanları ve seçilen malzemenin dramatik potansiyelini güçlendirme yolları üzerinde duruldu. Öğrencilerin yanı sıra yönetmen Karen Robinson’un da katıldığı “Şaşırtma ve Seyircinin Ele Geçirilmesi” temalı ikinci oturumda, bir önceki atölyede analiz edilen malzemelerden yola çıkılarak ikinci atölyeye hazırlık ödevi olarak verilen “şaşırtıcı başlangıç durumu” kurguları üzerinden, oyun başlarken seyircinin dikkatinin ele geçirilmesinin “şaşırtmakla” ilişkisi değerlendirildi. Öğrencilerin çalışmalarında belirgin olarak ortaya çıkan sinemasal yaklaşımların, özellikle “Hollywood” tarzının, Amerikan ve Türk toplumundaki tiyatro algısı ve kültürünün farklılığı ile ilişkisi üzerinde duruldu ve günümüz tiyatrosunda “şaşırtmanın” tiyatronun ifade olanaklarıyla ve tiyatronun doğasına uygun olarak nasıl mümkün olabileceği tartışıldı. Göktaş’ın, tiyatro öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği “Çağdaş Türk Tiyatrosu” başlıklı konferansta ise tiyatromuzun ve kültürümüzün “Batılılaşma” hareketleriyle ilişkisi, Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında tiyatromuzun durumu, Geleneksel Türk tiyatrosu ve metinli Türk tiyatrosu anlatıldıktan sonra geleneksel tiyatromuzdan örnekler, video kayıtları eşliğinde gösterildi. Daha sonra metinli tiyatromuzun evrelerinden söz edilerek günümüz Türk tiyatrosunun ulaştığı düzey, tiyatro pratiğimizin hacmi ve karakteri üzerinden değerlendirildi; konuyla ilgili çeşitli videolar ve fotoğraflar gösterildi. Son olarak kısaca üniversitelerimizdeki tiyatro eğitimi hakkında bilgi verilerek Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tanıtıldı, çalışmalardan bazı örnekler video kayıtları aracılığıyla verildi. Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Safa Yeprem ise akademik ve sanatsal etkinlikler programı çerçevesinde bir gitar resitali, gitar öğrencilerine yönelik üç ayrı oturumdan oluşan Masterclass’ın yanı sıra “Türkiye’de Gitar Müziği Çalışmaları” ve “Modern Gitar” konulu iki konferans gerçekleştirdi. “Flamenko Sanatındaki Solo Gitar ve Dans Formları” temalı oturumda Yeprem, Flamenko'nun temel kavramları, kompas yapıları ve formların biçimsel yapıları üzerine bilgiler vererek öğrencilerin literatürdeki benzer örnekleri nasıl yorumlamaları gerektiğine dair uygulamalı çalışmalar yaptırdı. “Klasik Gitar Literatürü İçinden Seçilen Eserler” konulu diğer oturumda, öğrencilerin klasik gitar literatürü içinden seçerek icra ettiği eserlerin üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılarak teknik ve müzikal mükemmeliyete ulaşılabilmesi adına tavsiyelerde bulunuldu. “Gitar Topluluğu için Oda Müziği Çalışmaları” başlıklı son oturumda ise nefes, senkron, dinamiklerin kontrolünde toplu hareketin temel prensipleri, ton ve renk kavramları, müzikal cümle analizleri üzerinde durularak uygulamalı çalışmalar yaptırıldı. Yeprem'in düzenlediği üç oturuma da gitar eğitmenleri Mary Akerman ve bütün gitar öğrencileri aktif katılımcılar olarak iştirak ettiler. Müzik Bölümü Başkanımız Yeprem’in, ana dalı müzik olmayan öğrencilerin seçmeli dersi "Dünya Müziği-World Music" kapsamında verdiği “Türkiye’de Gitar Müziği Çalışmaları” başlıklı konferansında ise Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadarki süreçte üretilen klasik gitar kompozisyonları, düzenlemeleri, görsel-işitsel yayınlar ve bu alana hizmet eden müzisyenler, çalışma alanlarına göre kategorilere ayrılarak tanıtılıp ülkemizde bu alana dair potansiyelin boyutları tespit edilebilen tüm yönleri ile ortaya kondu. Yine ana dalı müzik olmayan öğrencilerin seçmeli "Müzik" dersine yönelik verilen “Modern Gitar” temalı diğer konferansta da modern gitarın Antik Yunan, Mısır ve Ortaçağ Avrupası dönemlerini içeren tarihsel gelişimi, fiziksel özellikleri, türleri ve klasik gitarda bir kompozisyonun hazırlanma sürecinin profesyonel aşamaları uygulamalı örneklerle ortaya kondu. Dr. Bailey Performance Center’da, seyircilerin yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılanan solo gitar resitalinde ise Yeprem, tamamen kendi kompozisyon ve düzenlemelerinden oluşan bir program seslendirdi. Program dahilinde Farruca (Safa Yeprem), Türk Kahvesi-Café turc.(Safa Yeprem), Fransız Kilimi-French Carpet (.Safa Yeprem), Suite Sudamericana No. 3 Canción (Jorge Cardoso), Gerçeğin Işıkları-Lights of Reality (Safa Yeprem), 500Tepe'nin Çakılları-Pebbles of 500 Hill (Safa Yeprem), Suite de la Caloriferre No. 3 Colombianas (Safa Yeprem), Guijiras (Paco Peña- Transcription & Düzenleme: S.Yeprem), Sevillanas (Mario Escudero-Transcription & Düzenleme: S.Yeprem), Zapateado (Juan Martin-Transcription& Düzenleme: S.Yeprem) ve Bulerias (Paco de Lucia, Paco Peña ve Safa Yeprem Falsetaları-Transcription & Düzenleme: S.Yeprem) yer aldı. Seramik Bölümü öğretim üyesi ve Grafik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Safiye Başar da akademik ve sanatsal etkinlikler programı çerçevesinde Görsel Sanatlar Bölümü öğrencilerine bir konferans verdi; ayrıca Kennesaw State Üniversitesi Sanat Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü sergi salonunda, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci işlerinden oluşan bir de sergi organize etti. Anadolu’nun 8000 yıllık seramik kültürünü vurgulayan “Çağdaş Türk Seramik Sanatı: Gelenekten Çağdaşa” başlıklı konferansında Başar, yoğun olarak XI. yüzyıldan günümüze seramiğin geçirdiği teknik ve görsel dönüşümleri Selçuklu Osmanlı çini ve seramikleri üzerinden sundu. XX. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından sanat eğitimine verilen desteğin bir sonucu olarak yurtdışına gönderilen gençlerin yurda dönüşlerinde Türkiye’ye taşıdıkları yeni yaklaşımları ve Avrupa sanatındaki dönüşümlerin ışığında XX. yüzyılın başlarından günümüze çağdaş seramiği örneklerle değerlendirdi, öğrencilerin konuya ilişkin sorularını cevapladı. Yard. Doç. Safiye Başar, Görsel sanatlar Bölümü’de konuk ögretim üyesi olarak katıldığı bazı uygulma atölyelerinde eğitim programlarını karşılaştırma fırsatı yakaladı. Aynı zamanda, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nü de tanıtarak öğrencilerin işlerinden oluşan bir sunum gerekleştirdi. Yukarıdaki etkinliklere ek olarak Görsel Sanatlar Bölmü’nde Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özgün Baskı Sergisi gerçekleştirildi. Emirhan Eren , Emre Güngör, Çiğdem Özsoy, Derya Türksever, Zeynep Tuğçe Gökalp, Banu Altuntaş, Aslınur Sertkan, Ayşe Geçin, Sibel Selçuk, Nevzat Yıldırım, Hatice Kul, Rukiye Enül, Ayşegül Gökden, Onur Cengiz, Banu Ocak, Ali Feyyaz Fergöğçe, Şenay Şen, Umut Kılıç, Murat Bahadır, Fahriye Bilgiç, Büşra Çakmak, Hüseyin Tekkeli, Burcu Gürsoy, Cahide Tunç, Göksun Gülbabaca, Simge Taş, Esen Kocaman, Tuğba Şahintürk, Serhat Keleş, Elif Özer’in işlerinden oluşan çalışmalar ilgiyle izlendi.Haber İle İlgili Linkler
1. http://www.kennesaw.edu/arts/COTA_News/2011/01-28-11_kocaeli_faculty.shtml
2. http://www.kennesaw.edu/arts/diversity/kocaeli_exchange.shtml
Haberin Görselleri (büyütmek için üzerlerine tıklayınız)


Basın Döngüsü - Linkler

1. http://www.tv41.com.tr/haberler/2011/02/16/KOU_Guzel_Sanatlar_Fakultesi-nden_calisma_1044.htm
2. http://www.kocaelihaber.com.tr/haber/4038/guzel-sanatlar-kennesaw-state-de-.html
3. http://www.izdusun.com/Default.aspx?k=113&ko=Toplumsal
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.