GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

GRAFİK TASARIM BÖLÜM TANITIM VİDEOSUAMAÇ

Gelişen üretim sektörü,yaşam alanlarımıza yeni ürünleri hızla sunmaktadır.Bu kapsamda vereceğimiz grafik tasarımı eğitimimiz, bize teknik ve estetik yanında yapıtlarımızda çevreye uygun ve çağını yakalamış özgün fikir ve yapıtları üretebilmek dinamizme ve gerçek düşünceyi ortaya çıkarabilen bilgi ve algıya sahip tasarımları ülkemiz ve dünyada grafik sanatının güncel açılımları doğrultusunda bilinçlendirmek sanatsal yaklaşım ve grafik becerileri konusunda dengeli yol izlemeyi hedeflemektir.


MİSYON

Kendi dalında üstün vasıflara sahip ögretim elemanlarımızın teknolojik bilgi ve deneyimlerini kullanarak genç tasarımcılara yol gösterici olmaları yeni ufuklar kazanmasını sağlamaları asıl görevleri olacaktır.


VİZYON

Yetiştirdiğimiz genç tasarımcıların ulusal ve uluslararası platformlarda ileri görüş ve teknolojik donanımlarıyla başarılı olmaları,üniversitemiz ve grafik bölümümüzün hedefi olacaktır.


Kabul Koşulları

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin her yıl yaptığı özel yetenek sınavlarında başarılı olmak ve grafik tasarım bölümüne kayıt yaptırmak.


Mezuniyet Koşulları

8 dönemlik lisans eğitimi süresince ders planında belirtilmiş zorunlu derslere ek olarak seçmeli derslerde başarılı olup 240 AKTS kredi almış olmak, grafik tasarımla ilgili bir kuruluşta stajını tamamlamış olmak mezuniyet koşuludur.


Bölüm Akademik Kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi (Doç.) Suna Özgür KARAALAN(Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. M. Murat ALPAY(Bölüm Başkan Yardımcısı)


Doç. Dr. İsmail KESKİN

Öğr. Gör. İ. Tahir ERDAL

Arş. Gör. Ecem HATİPOĞLU KİRİŞ

Öğr. Gör. Medine YILDIRIM (31.Madde/Sözleşmeli)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors