GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

9 Şubat 2016 tarihinde kurulan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün amacı, bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak geleneksel sanatlarımızı yaşatıp, korumak ve tüm dünyaya duyurmaktır. Bu kapsamda bölüm, binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türk toplumunun kendine özgü kültür ve sanat ürünlerinden esinlenerek yeni ürünler tasarlamayı, alan araştırmaları yapmayı, bu araştırmalardan elde edilen verilerden ve günümüz teknolojisinden yararlanarak toplumun ihtiyacı olan ve ekonomiye katkı sağlayacak yeni tasarımlarla üretimin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. 

Bölümde her biri birer kültür ürünü olan Geleneksel Türk Sanatlarının öncelikle lisans öğrencisine tanıtılması ve bundan yola çıkarak öğrencilerin bu materyallerle özgün tasarımlar yapması sağlanacaktır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanat formasyonu alarak görme ve algılama yetisi kazanan, geleneksel değerleri araştıran, saptayan, koruyan ve bunu sanatsal kimliği ile çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kültürel birikim bakımından Kocaeli ve çevresi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü için ideal bir yapıya ve konuma sahiptir. Geleneksel Türk Sanatlarının bölgede hala hayatın içinde varlığını sürdürmesi ve bu eserlerin kentte bulunan müzelerde sergileniyor olması bölgeyi bölüm için eşsiz bir konuma getirmektedir. Kocaeli, Türk Kültür ve Sanatının tanıtılması, pazarlanması ve dünya kültürü ile bütünleşmesi için de doğal bir ortam oluşturmaktadır. Dolayısıyla Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, çağdaş eğitim anlayışının gereği olarak akademik düzeyde verilecek sanat eğitimi yanında, Kocaeli ve çevresinin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinden de yararlanarak Türk Kültür ve Sanatının tanıtılması da amaçlamaktadır.