GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

AMAÇ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, sanat formasyonu alarak görme ve algılama yetisi kazanan, geleneksel değerleri araştıran, saptayan, koruyan ve sanatsal kimliği ile çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlar.


MİSYON

Bölüm, sanat ve tasarım, kültür ve teknoloji bağlamında temel teorik ve uygulamalı bilgiler ile öğrencinin uzmanlaşmak istediği alanı kendisinin belirleyeceği ileri mesleki bilgiler vermeyi hedefler.


VİZYON

Geleneksel Türk Sanatlarımızın varlığını koruyarak, hayata dahil olmasında gerekli çalışmaları yapmak ve adımları atmak, Bölümün vizyonları arasındadır.


BÖLÜM AKADEMİK KADROSU

Öğr. Gör. Yıldırım KARADENİZ(Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Behiç KILIÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Öğr. Gör. Pelin Güleda KARADENİZ


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors