FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

Bölüm, öğrencilerin fotoğraf alanında hem sanat hem de teknoloji odaklı yetiştiği ve mezun olduklarında kendi fotoğraf  bütünlüklerini kurabildiği,  alanlarında yetkin kişilikler oluşturmayı hedeflemiştir. KOÜ GSF Fotoğraf bölümü öğrencilerine  kurgu fotoğrafından, stüdyo fotoğrafına, ticari fotoğrafa ve fotoğraf teorisinden, dijital görüntü üretme/işleme ünitelerine kadar geniş bir yelpazede çalışma alanı sunmaktadır.

Ayrıca; fotoğraf sektörü ile ilişki içinde olan ve öğrencilerine bu olanakları sağlamaya yönelik alanlar yaratılmaya çalışılmaktadır. Teorik, estetik ve teknik bilgilerle çevrelenmiş yaratıcı fotoğraf sanatçılarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim programında siyah beyaz fotoğraf ve karanlık oda teknikleri, alternatif baskı yöntemleri gibi dersler bulunmakta, böylece hem geleneksel hem de çağdaş iki disiplinin birden verildiği bir eğitim sistemi amaçlanmaktadır. Amaç, öğrenciye seçme şansı tanımak ve fotoğraf disiplininin tüm yönlerine hazırlıklı öğrenciler yetiştirebilmektir.