FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ve dört yıl eğitim veren bir lisans programıdır. Bölümümüz 1997 yılında eğitim-öğretime başladığı tarihten itibaren eğitim kalitesini sürekli olarak arttırmaya çalışmıştır.

Fotoğraf Bölümü eğitim programının amacı, öğrencilerin fotoğrafa yönelik bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine; kişisel, çevresel ve kültürel farkındalıklarını arttırabilmelerine; farklı sanat biçimlerini ayırt etmek dışında yeniden yorumlayabilmelerine ve kendilerini sanat aracılığıyla ifade edebilmelerine olanak tanımaktır. Bu bağlamda, fotoğraf sanatının ulusal ve uluslararası, tarihsel ve güncel üretimleri içerisinde yer alan, kültürler arası çeşitliliği, diyalogu ve etkileşimi arttırmaya yönelik yaratıcı çalışmaları kapsayan zengin bir müfredatı bulunmaktadır. 

Fotoğraf Bölümü, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen; edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası bir anlayışla yeniden değerlendirebilen; alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel olarak bilgi ve görüşlerini aktarabilen öğrenciler yetiştirebilmeyi hedeflemektedir.