Hakkımızda

Fotoğraf Bölümü Başkanlığı

1997-1998 öğretim yılında eğitime başlayan Fotoğraf Bölümü, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ve dört yıl eğitim veren bir lisans programıdır.

Fotoğraf Bölümü eğitim programı, öğrencilerin hem biçim hem de içerik olarak fotoğrafa yönelik bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine; alanının gerektirdiği çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmelerine; edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmelerine; kişisel, çevresel ve kültürel farkındalıklarını arttırabilmelerine; farklı sanat üsluplarını ayırt etmek dışında yeniden yorumlayabilmelerine ve kendilerini sanat aracılığıyla ifade edebilmelerine olanak tanımayı amaçlamaktadır.

Bu anlamda bölümümüz eğitim kalitesini sürekli olarak arttırmaya çalışmaktadır. Öğrencilerin teknik yeterliliklerini geliştirebilmeleri için gerekli fotoğraf makinesi ve optikleri, karanlık oda ve stüdyo ekipmanları, bilgisayar, teknik kamera, vb. araç-gereç sağlanmıştır. Diğer yandan fotoğraf disiplininin ulusal ve uluslararası, tarihsel ve güncel, uygulamalı ve kuramsal üretimleri bağlamında; kültürlerarası diyalogu, etkileşimi ve çeşitliliği arttırmaya yönelik yaratıcı çalışmaları kapsayan nitelikli ve zengin bir müfredatı bulunmaktadır.

Fotoğraf Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde alanının gerektirdiği çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen; alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel olarak bilgi ve görüşlerini aktarabilen; edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası bir anlayışla yeniden yorumlayabilen; sanat üretimine katkıda bulunabilen; etik değerlere bağlı yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirebilen öncü bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

AMAÇ

Fotoğraf Bölümü eğitim programı, öğrencilerin hem biçim hem de içerik olarak fotoğrafa yönelik bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine; alanının gerektirdiği çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmelerine; edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmelerine; kişisel, çevresel ve kültürel farkındalıklarını arttırabilmelerine; farklı sanat üsluplarını ayırt etmek dışında yeniden yorumlayabilmelerine ve kendilerini sanat aracılığıyla ifade edebilmelerine olanak tanımayı amaçlamaktadır.

MİSYONUMUZ

Fotoğraf Bölümü, evrensel ve yerel değerler ışığında bilim ve sanat birikiminden yararlanarak mesleki yeterlik kazanmış, insana, topluma, doğaya ve etik değerlere duyarlı, nitelikli ve üretken bireyler yetiştirmeyi; araştırma ve projelerle eğitim, kültür ve sanat birikimine katkı sağlamayı; yaratıcı ve yenilikçi üretimlerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Fotoğraf Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde alanının gerektirdiği çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen; alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel olarak bilgi ve görüşlerini aktarabilen; edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası bir anlayışla yeniden yorumlayabilen; sanat üretimine katkıda bulunabilen; etik değerlere bağlı yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirebilen öncü bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

KABUL KOŞULLARI

Bölüme Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Fotoğraf Lisans Programında toplam 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.

BÖLÜM AKADEMİK KADROSU

Dr. Öğr. Üyesi (Doç.) M. Çağatay GÖKTAN (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. (Doç.) Şeniz KABADAYI (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Oylum TUNÇELLİ (Bölüm Başkan Yardımcısı)


Öğr. Gör. Ayfer AYDEMİR

Arş. Gör. Ali Fuat ALTIN

Arş. Gör. Yalım KESER

Öğr. Gör. Osman DEMİR (31.Madde/Sözleşmeli)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors