FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
 


Prof. Dr. Nigar PÖSTEKİ
Dekan V.
nposteki@kocaeli.edu.tr 
     


Prof. Dr. Sema GÖKTAŞ
Üye
semagoktas1@yahoo.com


Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı
ÜyeProf Dr. M.Cem PEKMAN
Üye 
cem.pekman@kocaeli.edu.trDoç.Dr. Süreyya Temel
Üye
sureyya.temel@kocaeli.edu.tr

 
Doç.Dr. Doğan YÜKSEL
Üye
dogan.yuksel@kocaeli.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Z.Canan BAYER
Üye
zcananbayer@yahoo.com

 

 

 

 
 

Serap BOZKURT
Fakülte Sekreteri
serap.bozkurt@kocaeli.edu.tr