Güncel Etkinlikler >>
Etkinlik Arşivi >>

'Kavramsal Fotoğraf' Prof.Dr.Simber Atay-Eskier
24-Nisan-2008-13:30
Borusan Kampüsü Asım Kocabıyık Konferans Salonu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü'nde öğretim üyesi olan, bunun yanısıra Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölümü'nde dersler veren Prof. Dr. Simber Atay-Eskier, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hereke Borusan Kampüsü Asım Kocabıyık Konferans Salonu'nda 24 Nisan 2008 Perşembe günü saat 13:30'da bir söyleşi gerçekleştirecektir.

'Kavramsal Fotoğraf' başlığı altında, fotoğraf nitelikli, fotoğrafın bir medium olarak kullanıldığı, spectator ve operator olarak fotoğraf tecrübesinin değerlendirildiği, bir kitle iletişim aracı olarak fotoğrafın konumunun aşkın hale getirildiği kavramsal sanat örneklerinden bahsedilecektir.

Diğer yandan fotojurnalizm, reklam, belgesel v.b. gibi bağlamda üretilen fotoğrafların, kavramsal nitelik kazanıp kazanamıyacakları üzerinde durulacak, kavramsal fotoğrafın olağanüstü bir gelişme gösterdiği postmodern sanat çevresinden bahsedilecek ve bu konu, Kosuth, Beuys, Ruscha, Richter, Sugimoto, Kösemen gibi örnekler üzerinden tartışılacaktır.Etkinlik İle İlgili Linkler
1. -
2. -
3.
4.


Sanal Sergi :

Etkinlik Görselleri (büyütmek için üzerlerine tıklayınız)

Basın Döngüsü - Linkler

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.