Güncel Etkinlikler >>
Etkinlik Arşivi >>

Panel: “Kültürel Hegemonya karşısında Minör Stratejiler: 5 sergi ("Beden-Mekan", "Kimlikler Lütfen", "Boğucu Kültür", "Re-dejenerasyon", "Müze içinde Müze")
24-Mart-2014-13:30
Anıtpark Konser Salonu

Başkanlığını Prof. İnsel İnal'ın yürüttüğü ve Öğr. Gör. Hazal Aksoy ile Arş. Gör. Çağatay Göktan'ın üyesi olduğu Kültür-Sanat Komisyonu tarafından organize edilen “Kültürel Hegemonya karşısında Minör Stratejiler: 5 sergi ("Beden-Mekan", "Kimlikler Lütfen", "Boğucu Kültür", "Re-dejenerasyon", "Müze içinde Müze") başlıklı panelde Fırat Arapoğlu (Akademisyen, Sanat tarihçi, Küratör) ve Çağrı Saray (Akademisyen, Sanatçı) konuşmacı olarak yer alacak.

Fırat Arapoğlu küratörlüğünde 2010-2012 yılları arasında gerçekleştirilen 5 serginin kavramsal içerikleri ve bu içeriklerin Gramsci'nin kültürel hegemonya kavramı üzerinden yeniden analizi, panelin temel sorunsalını oluşturuyor. Arapoğlu ve Saray, bağlam üreten ve bugünün sanatına alternatifler geliştiren işleviyle küratörün ve sanatçının konumları ve birarada çalışan bu mekanizmanın bugünün sanatına önerileri nelerdir? Bu varoluşsal stratejiler minör bir söylemden makro olana, bugünün küresel sanat ortamındaki iktidar stratejilerine direnç gösterebilir mi? soruları üzerinde duracak.Etkinlik İle İlgili Linkler
1.
2.
3.
4.


Sanal Sergi :

Etkinlik Görselleri (büyütmek için üzerlerine tıklayınız)

Basın Döngüsü - Linkler

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.