Güncel Etkinlikler >>
Etkinlik Arşivi >>

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Günümüz Sanatının Dinamikleri ve Sanat Eğitimindeki Yeri Üzerine Söyleşi
16-Mart-2011-13:30
Ramazan Akkuş Konferans Salonu

Fakültemiz Ramazan Akkuş Konferans Salonu’nda, 16 Mart’ta, sanat eleştirmeni Erden Kosova’nın “Güncel Sanat: Refah mı, Kriz mi?”, ressam Volkan Aslan’ın ise "Ben Nerede Yanlış Yaptım ya da Bunun Sorumlusu Kim?" başlıklı sunumları gerçekleştirildi. Kosova ile Aslan’ın, Türkiye’de 1970’lerden sonra görünürlük, 1990’lardan itibaren de ivme kazanmaya başlayan güncel sanatın üretim, tüketim ve dinamikleri üzerine güzel sanatlar fakültelerinde bir tartışma ortamı yaratmak amacıyla gerçekleştirdikleri ilk sunumlarının moderatörlüğünü ise 2005-2010 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri yöneticiliğini yürüten Aslı Çetinkaya yaptı.

Güncel sanat pratiklerine paralel güncellenmesi gerektiğini öngördükleri sanat eğitimini de bu tartışma ortamına dahil ederek bugünün sanatına koşut bir eğitimin nasıl olabileceği hakkındaki düşüncelerini paylaşan konuşmacılar, sunumlarında günümüz sanatının, sosyal, politik ve felsefi bağlamlarıyla üretimi ve alımlanması, kurumları, destekçileri, izlenme mekanları, yayılma mecraları, kentle, kenti kullanan ve deneyimleyenlerle ilişkisi konularına da değindiler.Etkinlik İle İlgili Linkler
1.
2.
3.
4.


Sanal Sergi :

Etkinlik Görselleri (büyütmek için üzerlerine tıklayınız)

Basın Döngüsü - Linkler

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.