Güncel Etkinlikler >>
Etkinlik Arşivi >>

I. Müzikoloji Sempozyumu
24-Şubat-2011-10:00
Ramazan Akkuş Konferans Salonu

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, I. Müzikoloji Sempozyumu ile etkinlikler serisine bir yenisini daha ekliyor. Bu yıl ilki düzenlenecek sempozyumla uzun vadede müzikolojinin alt disiplinlerinin, bu disiplinlerin Türkiye’deki işlevlerinin ve işlerlik durumlarının ortaya konması hedeflenirken, müzikoloji eğitiminin alt disiplinler temelinde yeniden gözden geçirilerek yapılandırılmasının sağlanması amaçlanıyor.
“Müzik Alanında Yayın ve Müzik Yazarlığı” ana temasıyla 24 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşecek sempozyum programının 1. oturumuna (10.00–12.00) Prof. Gülper Refiğ başkanlık edecek. İlk oturumda Buğra Gültek (Piyano Eğitimi Alanında Yapılan Yayınlar), Serhan Bali (Müzikte Süreli Yayınlar Alanında Yapılan Çalışmalar), Melih Duygulu (Müzik Yapım Şirketlerinde Hazırlanan Bilgi Kitapçıkları), Doç.Dr. Süleyman Tarman (Müzik Eğitimi Alanında Yapılan Yayınlar) sunumlarını gerçekleştirecekler. 2. Oturumun (14.00-16.00) başkanı ise Prof. Şehvar Beşiroğlu. Bu oturumda da Doç.Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Türk Müziği Alanında Yapılan Yayınlar), Ahmet Say (Müzik Ansiklopedisi ve Sözlüğü Alanında Yapılan Yayınlar), Vural Yıldırım (Müzikoloji Alanında Yapılan Yayınlar) ile Dr. Bülent Aksoy (Avrupa’da Türk Müziği Alanında Yapılan Yayınlar ve Türkçeye Kazandırılması) sunum yapacaklar.
Sempozyum düzenleme kurulu, Müzik Bölümü Başkanı Doç.Dr. Safa Yeprem (Genel Koordinatör), Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr.Gör.Didem Öncel (Genel Koordinatör), Arş.Gör. Dr. Elif Sanem Güleç, Arş.Gör. Dr. Neşe Grançer Okay, Arş.Gör. Dr. Hakan Bağcı ve Arş.Gör. Dr. Ü.Kubilay Can’dan oluşuyor.Etkinlik İle İlgili Linkler
1.
2.
3.
4.


Sanal Sergi :

Etkinlik Görselleri (büyütmek için üzerlerine tıklayınız)

Basın Döngüsü - Linkler

1. http://www.tv41.com.tr/haberler/2011/02/25/KOU-nde_Muzikoloji_Sempozyumu_1337.htm
2. http://www.izdusun.com/Default.aspx?k=114&ko=K%C3%BClt%C3%BCr-Sanat
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.