Güncel Etkinlikler >>
Etkinlik Arşivi >>

Sergi | Heykel Bölümü – TAKI TASARIM ÖĞRENCİ SERGİSİ
11-Mart-2010-14:00
Koridor Sanat Galerisi KOÜ GSF Dekanlık Binası

11.03.2010/14.00 – 30.03.2010/ - İngiliz sosyolog Bryan S. Turner’a göre modern toplum, beden ve onun üzerinden açıklanan siyasal ve ahlaki problemlerin tümünü ifade etmektedir ve bu sebeple modernite ‘bedensel toplum’un başlangıcını oluşturmaktadır. Batı kültüründe gerçekleşen sosyo-ekonomik değişimler, yeni bir insan bedeni yaratmış ve Hollywood ve kitle iletişim araçlarının da desteğiyle, ‘güzel beden’ üzerine odaklanılmasını sağlamıştır. Spor ve zinde kalmanın önemi her fırsatta vurgulanmakta, beden odaklı boş zaman faaliyetleri ön plana çıkarılmaktadır. Yeni beden, uzun ömürlü ve güzel olma arzusundadır ve günlük yaşantısından ölümü çıkarmıştır. Bu yeni beden, genç kültürü de, bir nevi kabileye ait ortak bir sembol haline gelen tattoo ve piercing gibi aktivitelerle, etkisi altına alarak, neredeyse yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiştir. Modernitenin ortaya koyduğu yeni beden, bireyselleşmiş bir bedendir ve bu bireysel beden, meşgul olduğu aktivitelerce tanımlanmaktadır artık. Beden, üzerinde çalışılan bir ‘proje’ haline dönüşmüştür ve bireyin öz-kimliğinin temel bir görünüşüdür. Norbert Elias şöyle der: “20. yy’da kişisel bakım, güvenilir yaşam, organik gıda ve formda olma, yalnızca öz-gerçekleştirimin hızla çoğalmasına yardımcı olan bir takım sloganlardır ve sonuç bütünüyle hükmedilen ve kontrollü bir bedendir.”

Hükmedilen ve kontrol altındaki bireysel bedene yeniden müdahale etmeyi amaçlayan sergi, bedeni kimi zaman bir yer, kimi zaman bir enstrüman, kimi zaman bir ortam olarak kullanmaktadır. Bir yandan ‘güzel bedene’ odaklanarak, bireysel bedenin altını çizmekte, diğer yandan bedenin hareketlerini kısıtlama yoluyla bireysel bedene bir kez daha hükmetmektedir. ‘Güzel’ olanla kısıtlanan beden bir kez daha kontrol altındadır.

Serenay ŞahinEtkinlik İle İlgili Linkler
1. -
2. -
3.
4.


Sanal Sergi :

Etkinlik Görselleri (büyütmek için üzerlerine tıklayınız)

Basın Döngüsü - Linkler

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.