PAINTING
ACADEMIC STAFF


Head of Department (Painting) Assoc.Prof.  M.ERTUĞRUL TUNA

Vice Head (Painting) Ass.Prof. OSMAN ODABAŞ


Head of Department (Painting)
Assoc.Prof.  M.ERTUĞRUL TUNA
Vice Head (Painting)
Ass.Prof. OSMAN ODABAŞ

Lecturer HAZAL AKSOY

Lecturer İLKNUR ERBAŞ

Lecturer YASEMİN SARI

Lecturer İKRAMETTİN KARAMAN

-
Lecturer AYDIN KETENAĞ

Res.Ass. CEYHUN TOPÇU

Res.Ass. SERPİL ŞAHİN
Guest
Lecturer İBRAHİM ÖZSAKALLI