PAINTING
ACADEMIC STAFF


Head of Department (Painting) Assoc.Prof.  M.ERTUĞRUL TUNA

Vice Head (Painting) Ass.Prof. OSMAN ODABAŞ


Head of Department (Painting)
Assoc.Prof.  M.ERTUĞRUL TUNA
Vice Head (Painting)
Ass.Prof. OSMAN ODABAŞ

Lecturer HAZAL AKSOY

Lecturer İLKNUR ERBAŞ

Lecturer YASEMİN SARI

-
LecturerDr. AYDIN KETENAĞ

Res.Ass. CEYHUN TOPÇU

Res.Ass. SERPİL ŞAHİN