SCULPTURE
ACADEMIC STAFF


Head Of Department (Sculpture) Ass.Prof.  NEVZAT ATALAY

Vice Head (Sculpture) Ass.Prof.  YARKIN BİÇER
Vice Head (Sculpture) Lecturer ZEKERİYA ERDİNÇ


Head of Department (Sculpture)
Ass.Prof.  NEVZAT ATALAY

Ass.Prof. HÜNKAR YILMAZ
Vice Head (Sculpture)
Ass.Prof.  YARKIN BİÇER
Vice Head (Sculpture)
Lecturer ZEKERİYA ERDİNÇ

Lecturer S.GÖKHAN ERCAN

-
Lecturer METİN KAR

Res.Ass. ARZU PARTEN